การสร้างคลองปานามา 2

การสร้างคลองปานามา 2


หมวดหมู่:เทคโนโลยี Technology วันที่:2012-07-22

                  คศ 1642  มีการสร้างคลอง Bridgewater ในอังกฤษ เพื่อลำเลียงถ่านหินจากเหมืองไปยังเมืองลิเวอร์พูลและแมนเซลเตอร์ โดยการสูบน้ำจากเหมืองลงในคลองซึ่งพื้นคลองจะปูด้วยดินเหนียว (ป้ปงกันการสูญเสียน้ำ) และรางน้ำที่ทำด้วยหินข้ามแม่น้ำ

                  คศ 1761   ได้มีการลำลายรางน้ำที่ทำด้วยหินข้ามแม่น้ำเนื่องจากเรือขนาดใหญ่ข้ามไม่ได้ เพื่อสร้างรางน้ำที่สามารถเปิด ปิดได้ซึ่งหนักกว่า  1600 ตัน แต่ใช้เวลาเปิดไม่ถึง 5 นาที (ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิกขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรไอน้ำ)

                  คลองปานามา ต้องสูญเสียน้ำเป็นจำนวนมากในช่องทางส่งเรือ ซึ่งแก้ปัญหาโดยการเก็บน้ำบางส่วนไว้ในบ่อที่มีระดับต่ำลงและน้ำที่สูญเสียนั้นมีจำนวนน้อยลง และน้ำที่เก็บไว้ในบ่อยังสามารถนำกลับมาใช้ได้

ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=FTFemXrLFZE&feature=relmfu