การตรวจเช็คมอเตอร์ 3 เฟส เบื้องต้น (1)

การตรวจเช็คมอเตอร์ 3 เฟส เบื้องต้น (1)


หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System วันที่:2016-09-06

 การตรวจเช็คมอเตอร์ 3 เฟส เบื้องต้น

 
ในที่นี้จะเป็นการตรวจเช็คมอเตอร์กระแสสลับ 3 เฟส ที่มีการต่อขดลวดแบบสตาร์-เดต้า ด้วยมัลติมิเตอร์เบื้องต้น เพื่อตรวจสอบว่าขดลวดในตัวมอเตอร์นั้นเป็นอย่างไร มอเตอร์ 3 เฟสนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 6 ขั้ว 
 
           การตรวจเช็คมอเตอร์จะมีอยู่ด้วยกัน 3 อย่างคือ
1.การเช็คขดลวดลงซ๊อตการ์วหรือไม่
2.การเช็คขดลวดขาดหรือไม่ (เช็คความต่อเนื่องของแต่ละขดลวด)
3.การเช็คขดลวดว่ามีการซ๊อตรอบหรือไม่
 
1.การเช็คขดลวดลงซ๊อตการ์วหรือไม่
-ปรับมัลติมิเตอร์ไปที่โหมดความต้านทาน (โอห์ม)
 
-นำสายเส้นใดเส้นหนึ่งของมัลติมิเตอร์แตะไปที่ตัวมอเตอร์
-นำสายอีกเส้นของมัลติมิเตอร์แตะไปที่ขั้วแต่ละขั้วของมอเตอร์
 
 
-ผลที่ออกมา
 
 
 
 
 
รูปแสดงการเช็คขดลวดลงซ๊อตการ์ว
 
2.การเช็คขดลวดขาดหรือไม่ (เช็คความต่อเนื่องของแต่ละขดลวด) และการเช็คขดลวดว่ามีการซ๊อตรอบหรือไม่
การเช็คขดลวดขาดหรือไม่ (เช็คความต่อเนื่องของแต่ละขดลวด) และการเช็คขดลวดว่ามีการซ๊อตรอบหรือไม่สามารทำพร้อมกันได้เลยครับ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
 
ขดลวดที่ 1
-ปรับมัลติมิเตอร์ไปที่โหมดความต้านทาน (โอห์ม)
-นำสายเส้นใดเส้นหนึ่งของมัลติมิเตอร์แตะไปขั้ว W1
-นำสายอีกเส้นของมัลติมิเตอร์แตะไปที่ขั้วแต่ละขั้วของมอเตอร์
 
 
-ผลที่ออกมา
 
 
 
ขดลวดที่ 2
-ปรับมัลติมิเตอร์ไปที่โหมดความต้านทาน (โอห์ม)
-นำสายเส้นใดเส้นหนึ่งของมัลติมิเตอร์แตะไปขั้ว V1
-นำสายอีกเส้นของมัลติมิเตอร์แตะไปที่ขั้วแต่ละขั้วของมอเตอร์
 
 
-ผลที่ออกมา
 
ขดลวดที่ 3
-ปรับมัลติมิเตอร์ไปที่โหมดความต้านทาน (โอห์ม)
-นำสายเส้นใดเส้นหนึ่งของมัลติมิเตอร์แตะไปขั้ว U1
-นำสายอีกเส้นของมัลติมิเตอร์แตะไปที่ขั้วแต่ละขั้วของมอเตอร์
 
 
-ผลที่ออกมา
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแสดงการซ๊อตรอบของขดลวด
 
 
 
รูปแสดงการการเช็คขดลวดขาดหรือไม่ (เช็คความต่อเนื่องของแต่ละขดลวด) : ในที่นี้ขดลวดไม่ขาด
 
 
 
 
BY...BABYBOY

 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=RA5kK4751Lw