การสร้างคลองปานามา 1

การสร้างคลองปานามา 1


หมวดหมู่:เทคโนโลยี Technology วันที่:2012-07-21

 

                     เป็นการขยายคลองให้มีขนาดกว้างขึ้น แต่ปัญหาคือเรือต้องแล่นในเส้นทางนั้นอยู่  จึงต้องมีการสร้างคลอง (ชั่วคราว) เพื่อให้เรือแล่นผ่านอีกจุดโดยที่ไม่กระทบต่อการขยายคลอง ซึ่งคลอง (ชั่วคราว) นั้นจะมีการปิด เปิดประตูนั้นเป็นช่วงๆให้น้ำเข้าเพื่อนำเรือผ่านไปซึ่งใช้ทฤษฎีการจม การลอย และความดันเท่ากันในระดับเดียวกันของๆไหล (ในที่นี้คือน้ำ)