การสร้างรางรถไฟ

การสร้างรางรถไฟ


หมวดหมู่:ระบบราง Railway Systems วันที่:2012-07-15

             เป็นการวางหมอนคอนกรีต (หลังการปรับพื้นในเส้นทาง) การวางราง การยึดรางกับหมอน ตลอดจนการปรับพื้นทั้งด้านในและด้านข้างรางรถไฟด้วยเครื่องจักร

ที่มา YouTube/การสร้างรางรถไฟ