เตาเผาถ่าน 200 ลิตร

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร


หมวดหมู่:เทคโนโลยี่ชาวบ้าน วันที่:2012-07-15

            การอธิบายขั้นตอนการสร้างเตาเผาถ่านโดยใช้ถัง  200 ลิตร รวมทั้งวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้   ขั้นตอนและกรรมวธีการเผาถ่าน เช่น การควบคุมอุณหภูมิในการเผา ตลอดจนผลพลอยได้ที่ได้จากการเผาถ่านแบบนี้ (น้ำส้มควันไม้) และการนำน้ำมันควันไม้ไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรอื่นๆ เช่น การทำปุ๋ยหมัก การปรับสภาพดิน หรือการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

ที่มา YouTube/เตาเผาถ่าน 200 ลิตร 3 3