เครื่องอัดอากาศที่นิยมใช้ในระบบควบคุมด้วยลม (2)

เครื่องอัดอากาศที่นิยมใช้ในระบบควบคุมด้วยลม (2)


หมวดหมู่:นิวแมติกส์ Pneumatic วันที่:2012-07-14

 

เครื่องอัดอากาศที่นิยมใช้ในระบบควบคุมด้วยลม

                เครื่องอัดอากาศ (Compressed air) เราแบ่งตามลักษณะตามหลักการอัดนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แบบปริมาตรและแบบกังหัน ซึ่งแต่ละประเภทนั้นยังสามารถแบ่งออกได้อีกหลายชนิด โดยแต่ละชนิดมีหน้าที่เหมือนกันคือ อัดอากาศจากความดันปกติ (ความดันบรรยากาศ) ให้มีความดันสูง (ตามความต้องการ)

                ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเครื่องอัดอากาศที่นิยมใช้ในระบบควบคุมด้วยลม ซึ่งได้แก่

1. เครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบ (Piston Compressor Air, Reciprocating Compressor Air)

2. เครื่องอัดอากาศชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Compressor Air)

3. เครื่องอัดอากาศชนิดใบพัดเลื่อน (Sliding Vane Rotary Compressor Air)

4. เครื่องอัดอากาศชนิดดสกรู (Screw Compressor Air)

5. เครื่องอัดอากาศชนิดใบพัดหมุน (Root Compressor Air)

6. เครื่องอัดอากาศชนิดกังหัน (Turbo Compressor Air)

 

                1. เครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบ (Piston Compressor Air, Reciprocating Compressor Air)

               2. เครื่องอัดอากาศชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Compressor Air)

สำหรับหัวข้อข้างต้นได้กล่าวไปแล้วในบทที่แล้ว http://thaimachanic.com/index.php?mod=article&sec=detail&id=76

 

                3. เครื่องอัดอากาศชนิดใบพัดเลื่อน (Sliding Vane Rotary Compressor Air)

                เครื่องอัดอากาศชนิดนี้จะประกอบไปด้วย ตัวโรเตอร์ (Rotor) ใบพัด (Van) ประกอบเข้าด้วยกันในตัวของเครื่องอัดอากาศในลักษณะแบบเยื้องศูนย์ (จากรูปที่ 1) เมื่อตัวโรเตอร์หมุน ใบพัดจะถูกเหวี่ยงออกให้ติดกับของเครื่องอัดอากาศ อากาศจะถูกดูดเข้ามา (ช่องว่างกว้าง) และมีการหมุนต่อไปช่องว่างจะแคบลงทำให้ใบพัดอัดอากาศและส่งไปยังทางออกต่อไป

 

รูปที่ 1 แสดงการทำงานของเครื่องอัดอากาศชนิดใบพัดเลื่อน (Sliding Vane Rotary Compressor Air) (ที่มา http://old.pump-zone.com )

 

 

 รูปที่ 2  แสดงการชิ้นส่วนของเครื่องอัดอากาศชนิดใบพัดเลื่อน (Sliding Vane Rotary Compressor Air) (ที่มา http://www.pneumofore.com )

 

 

รูปที่ 3  แสดงเครื่องอัดอากาศชนิดใบพัดเลื่อน (Sliding Vane Rotary Compressor Air) (ที่มา http://xinran.en.made-in-china.com)

Clip แสดงการทำงานของเครื่องอัดอากาศชนิดใบพัดเลื่อน (Sliding Vane Rotary Compressor Air)

ที่มา YouTube/ Blackmer Pumps

 

         

ที่มา YouTube/ Blackmer Sliding Vane Pumps in Thin and Viscous Applications

 

   

             4. เครื่องอัดอากาศชนิดดสกรู (Screw Compressor Air)

            เครื่องอัดอากาศชนิดนี้จะประกอบไปด้วย สกรูสองตัวประกอบเข้าด้วยกันในตัวของเครื่องอัดอากาศ เมื่อสกรูหมุนอากาศจะถูกดูดในช่องทางเข้า และอากาศจะถูกอัดตามร่องฟันที่ขบกันและเรือนปั๊มด้วยความเร็วสูง ทำให้อากาศถูกอัดให้มีความดันสูงขึ้นและไหลออกในทางออก

 

 

 

ที่มา YouTube/ROTARY SCREW AIR COMPRESSOR PRINCIPLE WWW.AIRLINKCOMPRESSORS.CO.UK

 

 สำหรับเครื่องอัดอากาศชนิดอื่นๆ(ที่เหลือ) ขอกล่าวในครั้งต่อไป

BY: Prefix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

รูปที่ 4 แสดงลักษณะการทำงานของเครื่องอัดอากาศชนิดดสกรู (Screw Compressor Air) (ที่มา http://www.electrical-res.com )