เครื่องอัดอากาศที่นิยมใช้ในระบบควบคุมด้วยลม (1)

เครื่องอัดอากาศที่นิยมใช้ในระบบควบคุมด้วยลม (1)


หมวดหมู่:นิวแมติกส์ Pneumatic วันที่:2012-07-12

 

เครื่องอัดอากาศที่นิยมใช้ในระบบควบคุมด้วยลม

                เครื่องอัดอากาศ (Compressed air) เราแบ่งตามลักษณะตามหลักการอัดนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แบบปริมาตรและแบบกังหัน ซึ่งแต่ละประเภทนั้นยังสามารถแบ่งออกได้อีกหลายชนิด โดยแต่ละชนิดมีหน้าที่เหมือนกันคือ อัดอากาศจากความดันปกติ (ความดันบรรยากาศ) ให้มีความดันสูง (ตามความต้องการ)

                ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเครื่องอัดอากาศที่นิยมใช้ในระบบควบคุมด้วยลม ซึ่งได้แก่

1. เครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบ (Piston Compressor Air, Reciprocating Compressor Air)

2. เครื่องอัดอากาศชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Compressor Air)

3. เครื่องอัดอากาศชนิดใบพัดเลื่อน (Sliding Vane Rotary Compressor Air)

4. เครื่องอัดอากาศชนิดดสกรู (Screw Compressor Air)

5. เครื่องอัดอากาศชนิดใบพัดหมุน (Root Compressor Air)

6. เครื่องอัดอากาศชนิดกังหัน (Turbo Compressor Air)

 

 

                1. เครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบ (Piston Compressor Air, Reciprocating Compressor Air)

เครื่องอัดอากาศชนิดนี้มีอยู่หลายแบบ เช่น แบบชั้นเดียว แบบสองชั้น หรือหลายชั้น แบบทำงานสองด้าน ลักษณะการทำงานคือ จะมีการดูดอากาศเข้ามายังกระบอกสูบแล้วอัดอากาศไปยังถังเก็บ (แบบชั้นเดียว) , แบบสองชั้นคืออากาศจะถูกอัดอีกครั้งก่อนเข้าถังเก็บ , แบบหลายชั้นก็เหมือนกันคือมีการอัดอากาศหลายๆครั้ง เช่น สี่ชั้นคืออาากศจะโดนอัดจำนวนสี่ครั้งก่อเข้าถังเก็บ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความดันของอากาศให้มากขึ้น สำหรับแบบทำงานสองด้าน คือจะมีการดูดและอัดพร้อมกัน (ด้านบนลูกสูบดูดด้านล่างลูกสูบจะอัด) สลับกับไปมา

รูปที่ 1. แสดงเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบ (ที่มา http://knowledgepublications.com)

 รูปที่ 2. แสดงเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบ (ที่มา http://www.china-ogpe.com )

 

Clip แสดงการทำงานของเครื่องอัดอากาศชนิดไดอะแฟรม 

 ที่มา YouTube/Pro/Engineer Reciprocating Compressor

 

  ที่มา YouTube/LeRoi Dresser Series 800 Reciprocating Air Compressor...

 

  ที่มา YouTube/Animated Double Acting Compressor Cylinder

 

 

 

                     2. เครื่องอัดอากาศชนิดไดอะแฟรม (Diaphragm Compressor Air)

                เครื่องอัดอากาศแบบนี้จะทำงานโดยมีแผ่นไดอะแฟรมเป็นตัวดูดและอัดอากาศ ซึ่งจะอาศัยลูกสูบหรือลูกเบี้ยวหรือกระเดื่องเป็นต้นกำลังกล่าวง่ายๆคือ เมื่อลูกสูบหรือลูกเบี้ยวหรือกระเดื่องเคลื่อนที่ลงแผ่นไดอะแฟรมก็เคลื่อนที่ลงตาม (ดูดอากาศไว้ในห้องไดอะแฟรม) ลูกสูบหรือลูกเบี้ยวหรือกระเดื่องเคลื่อนที่ขึ้นแผ่นไดอะแฟรมก็เคลื่อนขึ้นตาม อากาศที่ถูกดูดไว้ก็จะโดนอัดไปยังถังเก็บ

 

 รูปที่ 3. เครื่องอัดอากาศชนิดไดอะแฟรม (ที่มา  http://www.tice.ac.th)

 

 

รูปที่ 5. เครื่องอัดอากาศชนิดไดอะแฟรม (ที่มา  http://www.directindustry.com)

Clip แสดงการทำงานของเครื่องอัดอากาศชนิดไดอะแฟรม

 

 

ที่มา YouTube/Wilden - How Air-Operated Double-Diaphram Pumps Work

 

 

 

ที่มา YouTube/Diaphragm Pump Animation

 

 

ที่มา YouTube/See inside our diaphragm pumps

 

 สำหรับเครื่องอัดอากาศชนิดอื่นๆ(ที่เหลือ) ขอกล่าวในครั้งต่อไป

BY: Prefix