นาโนเทคโนโลยี

นาโนเทคโนโลยี


หมวดหมู่:เทคโนโลยี Technology วันที่:2012-07-10

 

          ความหมายและวิวัฒนาการของนาโน สายงานที่มีการนำนาโนเทคโนโลยีได้แทงการแพทย์ เคมี สิ่งทอ ยานยนต์ อิเล็คทรอนิค พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่มาจากนาโนเทคโนโลยี เช่น หนังหุ้มเบาะรถยนต์ เสื้อผ้า สเปร์ ฟองน้ำ เครื่องสำอาง

 

ที่มา  YouTube/นาโนเทคโนโลยี