การทำงานของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ,มอเตอร์ไซค์ไฮโดรเจน ,บันได้เลื่อน ,เครื่องสักลาย

การทำงานของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ,มอเตอร์ไซค์ไฮโดรเจน ,บันได้เลื่อน ,เครื่องสักลาย


หมวดหมู่:เทคโนโลยี Technology วันที่:2012-07-06

อัศจรรย์เครื่องจักร (ตอน2) 4Mar12

 

            การทำงานของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ เป็นโรงไฟฟ้ากลางทะเลทรายในเนวาร์ดาร์ โดยการวางกระจก (โค้ง) ส่งความร้อนผ่านท่อน้ำมัน (น้ำมันร้อน)ไปยังถังเก็บ ผ่านท่อน้ำซึ่งด้านนอกท่อน้ำมัน น้ำกลายเป็นไอไปหมุนเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ำที่เหลือถูกทำให้กลับเป็นน้ำ

            การทำงานของมอเตอร์ไซค์ไฮโดรเจน ชื่อ ENV วิ่งด้วยความเร็ว 80 km/hr. โดยให้อากาศผ่านกล่องเซลล์เชื้อเพลิง จะทำปฏิกิริยาทางเคมีส่งผ่านไปยังล้อ ไอเสียที่ออกมาเป็นน้ำ

            การทำงานของบันได้เลื่อน ใชมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 10 HP ในการขับชุดสายพานลำเลียงซึ่งต่อกลับขั้นบันไดเลื่อน รวมถึงราวจับความเร็วที่เลื่อน 1-3 km/hr.

           การทำงานของเครื่องสักลาย เป็นการเจาะผ่านหนังกำพร้าเพื่อให้หมึกไปอยู่ในชั้นหนังโดยลึกประมาณ 1 มม. ทำงานที่ความเร็ว 50ครั้ง/วินาที

ที่มา  YouTube/อัศจรรย์เครื่องจักร (ตอน2) 4Mar12