การทำงานของเครื่องทอผ้า ,เครื่องสำรวจทางอากาศ ,รถตัดต้นไม้ ,รถสเทินน้ำสเทินบก

การทำงานของเครื่องทอผ้า ,เครื่องสำรวจทางอากาศ ,รถตัดต้นไม้ ,รถสเทินน้ำสเทินบก


หมวดหมู่:เทคโนโลยี Technology วันที่:2012-07-05

อัศจรรย์เครื่องจักร (ตอน5) 11Mar12

               การทำงานของเครื่องทอผ้า ลักษณะขั้นตอนการท่อผ้าแบบดังเดิมและแบบเครื่องจักรซึ่งจะบอกถึงขึ้นตอนการทอพื้นฐาน การทอลายหรือรูปภาพ โดยผ่านชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆของเครื่องจักร รวมไปถึงประวัติเครื่องทอผ้า 

              การทำงานของเครื่องสำรวจทางอากาศ ชื่อ ไมโครดอล MD4-200 ใช้สำรวจในการทำแผ่นที่ทางอากาศ ตรวจสอบเพลิงไหม้ วิธีการและวัสดุที่ใช้ผลิตเพื่อให้ได้น้ำหนักเบาและเงียบ โดยผ่านชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆของเครื่องจักร

              การทำงานของรถตัดต้นไม้ เป็นการตัดต้นไม้ทั้งต้นแล้วนำมากองวางไว้เพื่อทำการขนย้าย ซึ่งต้นไม้ที่ตัดนั้นไม่ล้มไปหาต้นอื่นๆได้ โดยผ่านชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆของเครื่องจักร

              การทำงานของรถสเทินน้ำสเทินบก  เป็นเครื่องจักรที่ทำงานกู้ภัยในแคนนาดา ซึ่งจะมีคุณสมบัติพิเศษจากเครื่องจักรประเภทเดียวกัน (มีประสิทธิภาพต่างๆที่สูงกว่า) โดยผ่านชิ้นส่วนและส่วนประกอบต่างๆของเครื่องจักร

 

ที่มา YouTube/อัศจรรย์เครื่องจักร (ตอน5) 11Mar12