การแบ่งประเภทของระบบสายพานลำเลียง (ตามลักษณะของการลำเลียง)

การแบ่งประเภทของระบบสายพานลำเลียง (ตามลักษณะของการลำเลียง)


หมวดหมู่:สายพานลำเลียง Belt conveyor วันที่:2012-07-02

 

การแบ่งประเภทของระบบสายพานลำเลียง (ตามลักษณะของการลำเลียง)
 
                สายพานลำเลียงนั้นสามารถจำแนกได้หลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อแม้นของแต่ละประเภท ซึ่งถ้าเราแบ่งตามลักษณะของการลำเลียงสามารถแบ่งได้ดังนี้
 
1.สายพานลำเลียงในแนวนอน

 

                  

2.สายพานลำเลียงตามแนวนอนและเอียง (ขึ้น;สายพานเป็นชุดเดียวกัน)
 
 
 
 
3.สายพานลำเลียงเอียง (ขึ้น) และแนวนอน (สายพานเป็นชุดเดียวกัน)
 
 
 
4.สายพานลำเลียงตามแนวนอนและเอียง (ขึ้น;สายพาน 2 ชุด)
 
 
 
5.สายพานลำเลียงเอียง (ขึ้น) และแนวนอน (ขึ้น;สายพาน 2 ชุด)
 
 
                6.สายพานลำเลียงตามแนวนอนและเอียง (สายพานเป็นชุดเดียวกัน)
 
 
 
 
7.สายพานลำเลียงตามแนวนอนและเอียง (ขึ้น) และแนวนอน (สายพานเป็นชุดเดียวกัน)
 
 
 
 
8.สายพานลำเลียงเอียง (ลง)
 
 
 
 
9..สายพานลำเลียงเอียง (ขึ้น)
 
 
 
 
 
ผู้รู้ขออภัย ผู้สนใจยินดีครับ
By:Duangden.