รถยนต์ไฟฟ้า ใช้ระบบเบรคอะไร

รถยนต์ไฟฟ้า ใช้ระบบเบรคอะไร


หมวดหมู่:ยานยนต์ Automotive วันที่:2023-05-17

รถยนต์ไฟฟ้าใช้ระบบเบรกที่เรียกว่า Regenerative Braking System หรือระบบเบรกแบบรีเจเนอร์เรทีฟ (Regen Brake) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้พลังงานที่เกิดขึ้นในขบวนการเบรกเพื่อเก็บรักษาและประกอบกลับเข้าสู่ระบบแบตเตอรี่ เพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนรถในภายหลังได้


ในขณะที่ผู้ขับขี่หยุดเบรกหรือลดความเร็วของรถยนต์ไฟฟ้า ระบบเบรก Regen จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในรถทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องประกอบรักษาพลังงาน (Generator) ในเวลาเบรกที่เกิดขึ้น โดยการหมุนของล้อจะทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานในทิศทางตรงกันข้ามกับการขับเคลื่อน มอเตอร์ไฟฟ้าจะกลายเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และใช้พลังงานที่เกิดขึ้นจากการหมุนของล้อเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าและเก็บเข้าสู่แบตเตอรี่


ด้วยการใช้ระบบเบรก Regen รถยนต์ไฟฟ้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและเพิ่มระยะทางการขับขี่ได้ โดยที่พลังงานที่ถูกเก็บรักษาจากการเบรกจะสามารถนำมาใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์ได้ในภายหลัง ทำให้ลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานภายนอก