ส่วนประกอบสวิตช์แรงหวี่ยงใน สปลิทเฟสมอเตอร์ (Split Phase Motor) มีอะไรบ้าง

ส่วนประกอบสวิตช์แรงหวี่ยงใน สปลิทเฟสมอเตอร์ (Split Phase Motor) มีอะไรบ้าง


หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System วันที่:2022-03-18

 ส่วนประกอบสวิตช์แรงหวี่ยงใน สปลิทเฟสมอเตอร์ (Split Phase Motor) มีอะไรบ้าง


              ในที่นี้จะกล่าวถึงส่วนประกอบสวิตช์แรงหวี่ยงใน สปลิทเฟสมอเตอร์ (Split Phase Motor) ที่เป็นมอเตอร์ 1 เฟส เท่านั้น
               อย่างที่เราทราบกันว่า สปลิทเฟสมอเตอร์ (Split Phase Motor) นั้นจะมีขดลวดอยู่ 2 ขดด้วยกัน คือ ขดลวดรัน (Run Winding)และขดลวดสตาร์ท (Start Winding) โดยที่ขดลวดสตาร์ท (Start Winding) นั้นจะต่ออนุกรมกับสวิตช์แรงหวี่ยงภายในของตัวมอเตอร์ ซึ่งสวิตช์แรงหวี่ยงจะทำหน้าที่ตัดต่อกระแสไฟที่ผ่านขดลวดสตาร์ท (Start Winding)

 

 

รูปแสดง ส่วนประกอบของสวิตช์แรงหวี่ยง


           ส่วนประกอบหลักๆ ของสวิตช์แรงหวี่ยงจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ
1.ชุดหน้าคอนเทค จะติดตั้งอยู่ที่ฝาครอบท้ายของมอเตอร์ ยึดด้วยสกูร

 
รูปแสดง ชุดหน้าคอนเทค


         ชุดหน้าคอนเทค จะประกอบไปด้วย หน้าคอนเทค จำนวน 2 ตัวคือ ตัวที่เคลื่อนที่ได้กับตัวอยู่กับที่และแต่ละตัวจะมีขั้วต่อกับปลายสายของขดลวดสตาร์ท ยึดติดกับแผ่นฉนวนด้วยหมุดย้ำ

 

   

รูปแสดง ชุดหน้าคอนเทค


2.ชุดตุ้มเหวี่ยง จะติดตั้งอยู่ที่แกนโรเตอร์ของมอเตอร์

 
รูปแสดง ชุดตุ้มเหวี่ยง


           ชุดตุ้มเหวี่ยงจะประกอบไปด้วย ตัวยึดชุดตุ้มเหวี่ยง โดยจะสวมอัดด้วนร่องสไปร์ทที่แกนโรเตอร์และมีปีก 2 ข้าง เซาะร่องไว้สำหรับสวมตุ้มเหวี่ยง

 

รูปแสดง ตัวยึดชุดตุ้มเหวี่ยง


            แผ่นดันหน้าคอนเทค จะสวมอยู่ในแกนโรเตอร์และยึดกับตัวยึดชุดตุ้มเหวี่ยงด้วยเดือยตรงกลาง ปีกทั้งสองข้างจะทำเป็นร่องสำหรับสวมสปริง

     
รูปแสดง แผ่นดันหน้าคอนเทค


            สปริง จะสวมที่เดือยของตุ้มเหวี่ยงและร่องของแผ่นดันหน้าคอนเทค
            ตุ้มเหวี่ยง จะสวมที่ตัวยึดชุดตุ้มเหวี่ยงด้วยเดือยล๊อค ปีกทั้งสองข้างจะมีเดือยสำหรับสวมสปริง ตุ้มเหวี่ยงเป็นการนำแผ่นเหล็กบางวางวางเรียงกันแล้วยึดแน่นด้วยหมุดย้ำ

    

รูปแสดง ตุ้มเหวี่ยง

 


รูปแสดง ชุดตุ้มเหวี่ยง


สำหรับการทำงานของแรงหวี่ยงใน สปลิทเฟสมอเตอร์ (Split Phase Motor) นั้นขอกล่าวในครั้งต่อไป


คลิปเกี่ยวกับส่วนประกอบสวิตช์แรงหวี่ยงใน สปลิทเฟสมอเตอร์ (Split Phase Motor)

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=tW4aXqfDEwk