ต่อปั้มน้ำมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส (3 สาย) อย่างไง

ต่อปั้มน้ำมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส (3 สาย) อย่างไง


หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System วันที่:2022-03-17

ต่อปั้มน้ำมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส (3 สาย) อย่างไง


              การต่อปั้มน้ำมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส (3 สาย) นั้น ตัวของเป็นมอเตอร์ชนิด คาปาซิเตอร์มอเตอร์ (Capacitor Motor) ตัวของปั้มน้ำนั้นจะถูกติดตั้งมาพร้อมมอเตอร์ (ใบพัดจะสวมที่แกนโรเตอร์ของมอเตอร์) ดังนั้นถ้าเราต่อผิดมอเตอร์อาจหมุนกลับทาง (น้ำไม่ไหล) อาจเลวร้ายไปกว่านั้นตัวมอเตอร์อาจเกิดความเสียหายได้
            โดยทั่วไปการหมุนของปั้มน้ำจะหมุนตามเข็มนาฬิกา และปั้มน้ำมนปัจจุบันจะมีการเพิ่มสวิตช์แรงดันเข้ามากับตัวปั้ม เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน (เวลาเราเปิดก๊อกน้ำปั้มน้ำก็ทำงาน ในทางกลับกันถ้าเราปิดก๊อกน้ำปั้มน้ำก็หยุดทำงาน)

 


รูปแสดง วงจรของสายมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส (3 สาย)

วงจรของการต่อต่อปั้มน้ำมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส (3 สาย) นั้นแสดงดังรูปข้างล่าง

 


รูปแสดง วงจรของการต่อปั้มน้ำมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส (3 สาย)


-สาย L (Line) หรือสายที่มีกระแสไฟนั้นจะต่อกับ ปลายสายขดลวดรัน และคาปาซิเตอร์
-ปลายสายคาปาซิเตอร์อีกด้านจะต่อเข้ากับปลายสายขดลวดสตาร์ท

-ปลายสายคอมมอน (Common) จะต่อเข้ากับสวิตช์แรงดัน ( Pressure Switch )
-ปลายสายสวิตช์แรงดันอีกด้านจะต่อเข้ากับสาย N ( Neutron )

 


รูปแสดง การต่อปั้มน้ำมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส (3 สาย)


            สำหรับการหาขั้วปลายสายของมอเตอร์นั้นสามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อ


หาขั้วสายมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส (3 สาย) อย่างไง
www.thaimechanic.com/article-366-read.html