ตรวจเช็คมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส (3 สาย) ว่าดี – เสีย อย่างไง

ตรวจเช็คมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส (3 สาย) ว่าดี – เสีย อย่างไง


หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System วันที่:2022-03-13

ตรวจเช็คมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส (3 สาย) ว่าดี – เสีย อย่างไง


             มอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส (3 สาย) นั้นส่วนมาจะนิยมใช้กับปั้มน้ำ แต่ก็ยังมีที่ใช้กับงานอื่นๆ เหมือนกัน ซึ่งการตรวจเช็คว่ามอเตอร์ตัวนั้นๆ ดีหรือเสีย นั้นก็จะมีวิธีการที่เหมือนกัน มอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส (3 สาย) จะประกอบไปด้วยขดลวดจำนวน 2 ขด
            ในที่นี่มัลติมิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจเช็คจะเป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล


ขั้นตอนการตรวจเช็ค


ถอดคาปาซิเตอร์ (คอนเดนเซอร์) ออกมา
ปรับมัลติมิเตอร์ไปตำแหน่งการวัดค่าความต้านทานแบบต่อเนื่อง (เสียง)

 


เช็คมัลติมิเตอร์โดยใช้ปลายสายทั้ง 2 แตะกันต้องขึ้นเลข 0 หรือมีเสียง

 

การช๊อตลงการ์วของขดลวด


-นำปลายสายใดสายหนึ่งมิเตอร์จ้ำที่ตัวมอเตอร์
-นำปลายสายอีกของมิเตอร์จ้ำที่สายไฟที่ออกมาจากมอเตอร์ที่ละเส้น

    


รูปแสดง การตรวจเช็ค การช๊อคลงการ์วของขดลวด


      ค่าความต้านทาน จะต้องไม่ขึ้น (ไม่มีเสียงจากมิเตอร์) แสดงว่า ขดลวดไม่มีการช๊อคลงการ์วของขดลวด

การตรวจเช็ค ค่าความต่อเนื่องของขดลวด (ขดลวดขาดหรือไม่)


-นำปลายสายใดสายหนึ่งมิเตอร์จ้ำที่สายไฟที่ออกมาจากมอเตอร์เส้นใดเส้นหนึ่งค้างไว้
-นำปลายสายอีกของมิเตอร์จ้ำที่สายไฟที่ออกมาจากมอเตอร์ที่ละเส้น
-สลับคู่สายไฟที่ยังไม่ได้วัด
(การวัดคือ 1 กับ 2 , 1 กับ 3 และ 2 กับ 3 ดังรูปข้างล่าง)

    

รูปแสดง การขาดของขดลวดอยู่ 1 ขด (ไม่มีค่าควมต้านทานของ1 กับ 3 และ 2 กับ 3 )


          ถ้าผลที่ได้ คือค่าความต้านทาน จะต้องขึ้น (เสียงจากมิเตอร์) แต่จะไม่เท่ากันค่าความต้านทาน แสดงว่า ขดลวดไม่มีขาดของขดลวด

   


รูปแสดง ไม่มีการขาดของขดลวด (มอเตอร์ดี)

ลิปเกี่ยวกับ ตรวจเช็คมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส (3 สาย) 

 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=h-uMbTtuESw


 

 


ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=glJaOyxtQ1I