ตรวจเช็คขดลวดไดโว่ ว่าดี – เสีย อย่างไง

ตรวจเช็คขดลวดไดโว่ ว่าดี – เสีย อย่างไง


หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System วันที่:2022-03-12

ตรวจเช็คขดลวดไดโว่ ว่าดี – เสีย อย่างไง

 

              ไดโว่ป็นปั้มน้ำชนิดจุ่ม (ตัวของมันจุ่มอยู่ในน้ำตลอดเวลาในการทำงาน) ซึ่งโอกาสที่จะเสียนั้นย่อมมีมากกว่าปั้มน้ำที่ไม่ได้จุ่มอยู่ในน้ำ ในที่นี่จะกล่าวถึงตรวจเช็คขดลวดไดโว่กระแสสลับ แรงดัน 1 เฟส เท่านั้น
           
ตรวจเช็คขดลวดไดโว่กระแสสลับ แรงดัน 1 เฟส ก็เหมือนกับปั้มน้ำชนิดอื่นๆ ที่ใช้กระแสสลับและแรงดัน 1 เฟส
ซึ่งจะมีสายที่ออกมาจากขดลวดด้วยกัน 3 สาย ด้วยกัน ในที่นี่มัลติมิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจเช็คจะเป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล

ขั้นตอนการตรวจเช็ค
ถอดคาปาซิเตอร์ (คอนเดนเซอร์) ออกมา
ปรับมัลติมิเตอร์ไปตำแหน่งการวัดค่าความต้านทานแบบต่อเนื่อง (เสียง)

 


เช็คมัลติมิเตอร์โดยใช้ปลายสายทั้ง 2 แตะกันต้องขึ้นเลข 0 หรือมีเสียง


 

การช๊อตลงการ์วของขดลวด


-นำปลายสายใดสายหนึ่งมิเตอร์จ้ำที่ตัวไดโว่
-นำปลายสายอีกของมิเตอร์จ้ำที่สายไฟที่ออกมาจากไดโว่ที่ละเส้น

 

 

 

รูปแสดง การตรวจเช็ค การช๊อคลงการ์วของขดลวด


           
ค่าความต้านทาน จะต้องไม่ขึ้น (ไม่มีเสียงจากมิเตอร์) แสดงว่า ขดลวดไม่มีการช๊อคลงการ์วของขดลวด


การตรวจเช็ค ค่าความต่อเนื่องของขดลวด (ขดลวดขาดหรือไม่)


-นำปลายสายใดสายหนึ่งมิเตอร์จ้ำที่สายไฟที่ออกมาจากมอเตอร์เส้นใดเส้นหนึ่งค้างไว้
-นำปลายสายอีกของมิเตอร์จ้ำที่สายไฟที่ออกมาจากมอเตอร์ที่ละเส้น

 

รูปแสดง การวัดสายที่ 1 กับ 2 และ 1 กับ 3 (ขดลวดทั้งสองขดนี้ขาด)


            ถ้าผลที่ได้ คือค่าความต้านทาน จะต้องขึ้น (เสียงจากมิเตอร์) แต่จะไม่เท่ากันค่าความต้านทาน แสดงว่า ขดลวดไม่มีขาดของขดลวด

-สลับคู่สายไฟที่ยังไม่ได้วัด
 

 

รูปแสดง การวัดสายที่ 2 กับ 3 (ขดลวดนี้ไม่ขาด)

            จากตัวอย่างสรุปได้ดังนี้
1.ขดลวดไม่มีการซ๊อตลงการ์ว
2.ขดลวดมีการขาดอยู่ 1 ขด


             โดยทั่วไปแล้วมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟสที่ใช้กับปั้มน้ำนั้นจะมีลักษณะที่เหมือนกันคือมีขั้วหรือสายออกจากตัวมอเตอร์อยู่ 3 สาย และขดลวดอยู่ 2 ขด ซึ่งการหาขั้วหรือสาย และชนิดของขดลวดนั้นจะขอกล่าวในครั้งต่อไป

 

คลิปเกี่ยวกับ ตรวจเช็คขดลวดไดโว่
 

 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=YH0seudnY9Q