ต่อมอเตอร์ไฟฟ้าชนิด 1 เฟส 4 สาย อย่างไง

ต่อมอเตอร์ไฟฟ้าชนิด 1 เฟส 4 สาย อย่างไง


หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System วันที่:2022-03-07

ต่อมอเตอร์ไฟฟ้าชนิด 1 เฟส 4 สาย อย่างไง


             มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส นั้นมีอยู่ด้วยกัน 5 ชนิด ซึ่ง ในที่นี้จะกล่าวถึง สปลิทเฟสมอเตอร์ (Split Phase Motor) เท่านั้น
             สปลิทเฟสมอเตอร์ (Split Phase Motor) นั้น จะมีขดลวดอยู่ด้วยกัน 2 ขด ( 4 สาย ) คือ
1.ขดลวดรัน (Run Winding) จะมีค่าความต้านทานต่ำ
2.ขดลวดสตาร์ท (Start Winding) จะมีค่าความต้านทานสูง

               ซึ่งในการต่อไปใช้งานนั้น จะมีการต่อขดลวดรันกับขดลวดสตาร์ทขนานกัน ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบคือ
1.มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา
2.มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา
              อย่างแรกนั้นเราต้องหาชนิดของขดลวดก่อน

 

รูปแสดง ค่าความต้านทานขดลวดรัน (Run Winding) ในที่นี่ค่าความต้านทานคือ 7 โอมห์

 
รูปแสดง ค่าความต้านทานขดลวดสตาร์ท (Start Winding) ในที่นี่ค่าความต้านทานคือ 9 โอมห์

ทำเครื่องหมายที่สายไฟที่ต่อมาจากขดลวด

 

จากรูป หมายเลข 1 และ 2 คือ ขดลวดสตาร์ท และ หมายเลข 3 และ 4 คือ ขดลวดรัน


การต่อแบบที่ 1 ต่อหมายเลข 1 กับ 3 และ หมายเลข 2 และ 4 จากนั้นจ่ายกระแสไฟเข้าไปจุดดังกล่าว

 

 

ถ้ามอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาจะมีกระแสไฟไหลตามทิศทางดังรูปข้างล่าง

 


รูปแดง การไหลของกระไฟในขดลวดสตาร์ทและขดลวดรัน (มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา)

เมื่อมอเตอร์หมุนไปสักพักสวิตช์แรงเหวี่ยงจะตัดวงจรของขดลวดสตาร์ท ทำให้กระแสไฟไหลผ่านแค่ขดลวดรัน ดังรูปข้างล่าง

 

รูปแสดง การไหลของกระไฟในขดลวดรัน (มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา)

 

 

การต่อแบบที่ 2 ต่อหมายเลข 1 กับ 4 และ หมายเลข 2 และ 3 จากนั้นจ่ายกระแสไฟเข้าไปจุดดังกล่าว

 

 

ถ้ามอเตอร์หมุนทวนนาฬิกาจะมีกระแสไฟไหลตามทิศทางดังรูปข้างล่าง

 


รูปแสดง การไหลของกระไฟในขดลวดสตาร์ทและขดลวดรัน (มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา)


เมื่อมอเตอร์หมุนไปสักพักสวิตช์แรงเหวี่ยงจะตัดวงจรของขดลวดสตาร์ท ทำให้กระแสไฟไหลผ่านแค่ขดลวดรัน ดังรูปข้างล่าง

 

 

รูปแสดง การไหลของกระไฟในขดลวดรัน (มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา)


คลิปเกี่ยวกับ การต่อมอเตอร์ไฟฟ้าชนิด 1 เฟส 4 สาย

 

 

 


ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=Le53N0Y0oWo&t=8s

 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=9fZHtp34-Wo&t=20s