ภายในโกลบวาล์ว (Globe Valve ) มีอะไรบ้าง

ภายในโกลบวาล์ว (Globe Valve ) มีอะไรบ้าง


หมวดหมู่:ระบบท่อ Piping System วันที่:2022-02-27

ภายในโกลบวาล์ว (Globe Valve ) มีอะไรบ้าง


              โกลบวาล์ว (Globe Valve ) เป็นวาล์วที่ออกแบบเพื่อใช้ในการควบคุมปริมาณการไหล (Flow Regulating Type) ที่มีการปิด – เปิดของวาล์ว ในลักษณะที่แกนวาล์วเคลื่อนที่ขึ้น – ลง ด้วยเกลียวที่ตัวฝาครอบวาล์ว ในที่นี่กล่าวถึง โกลบวาล์วชนิด Z-Type เท่านั้น

 

 


              โกลบวาล์วชนิด Z-Type นั้นวาล์วและก้านวาล์วจะเอียงทำมุม 90 องศากับตัววาล์ว โดยด้านในของเสื้อหรือตัวเรือนวาล์วจะมีบ่าวาล์วกั้นระหว่างทางเข้า –ออก อีกชั้นหนึ่ง

 


ส่วนประกอบของโกลบวาล์วชนิด Z-Type (ขนาด 1 นิ้ว) ประกอบไปด้วย


           1.ตัวเสื้อหรือตัวเรือน โดยปลายทั้งสองด้านจะทำเป็นเหลียมไว้สำหรับการใช้ประแจขัน และภายในจะมีเกลียวไว้สำหรับต่อท่อในระบบ
บนตัวเสื้อหรือตัวเรือนจะมีลูกศรบอกทิศทางการไหลของๆไหลในระบบที่เราจะต่อ (ป้องกันการต่อกลับด้าน เพราะขนาดเกลียวที่ต่อเข้ากับระบบท่อนั้นจะเท่ากันทั้ง 2 ด้าน) และตัวเลขจะบอกขนาดของท่อที่จะใช้ (โดยจะบอกมาเป็นหน่วยนิ้ว)

 


          2.มือหมุน จะทำหน้าที่เปิด – ปิด วาล์ว ซึ่งยึดติดกับก้านวาล์วด้วยเกลียวด้วยน๊อตล๊อค
          3.น๊อตล๊อคมือหมุน จะทำหน้าที่ล๊อคมือหมุนกับก้านวาล์ว โดนมีเนมเพลตกั้นกลางไว้ (บนตัวเนมเพลตจะบอกทิศทางการเปิด – ปิดไว้ คือ O = เปิด และ S = ปิด )

 


          4.ก้านวาล์ว ด้านล่างจะสวมกับวาล์ว ถัดขึ้นมาจะเป็นเกลียวสวมเข้ากับฝาครอบวาล์ว (ใช้เคลื่อนที่ในการเปิด – ปิด วาล์ว) ด้านบนจะมีเหลี่ยมสวมและเกลียวสำหรับยึดมือหมุน
         5.ฝาครอบวาล์ว โดยฝาครอบวาล์วจะยึดกับเสื้อวาล์วด้วยเกลียวและตรงจุดนี้บริเวณภายในจะทำเป็นเกลียวสวมเข้ากับก้านวาล์ว (เป็นเกลียวที่สำหรับปรับให้วาล์วเคลื่อนที่ขึ้น-ลง หรือปิด-เปิด นั้นเอง) ด้านบนจะทำเป็นเกลียวสำหรับยึดฝาครอบก้านวาล์ว

 


        6.ฝาครอบก้านวาล์ว จะครอบก้านวาล์วโดยยึดติดติดกับฝาครอบวาล์วด้วยเกลียว
        7.วาล์ว จะสวมอัดไว้ที่ก้านวาล์วด้านล่าง (ตัววาล์วนี้สามารถขยับหรือหมุนภายในก้านวาล์วได้)

 

 

  
คลิปเกี่ยวกับ โกลบวาล์วชนิด Z-Type


ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=9wtdYJNMSvs