ตัวเลข ตัวหนังสือ บนถ่านกระดุมบอกอะไรเรา

ตัวเลข ตัวหนังสือ บนถ่านกระดุมบอกอะไรเรา


หมวดหมู่:อยากรู้...เสาะหา...เล่าสู่... วันที่:2021-11-16

ตัวเลข ตัวหนังสือ บนถ่านกระดุมบอกอะไรเรา

 


             หลายคนคงสงสัยว่า ตัวเลข ตัวหนังสือ บนถ่านกระดุม มีความหมายหรือเขาเขียนไว้เพื่อบอกอะไรเรา ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ตัวเลข ตัวหนังสือ บนถ่านกระดุมนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆ กัน เช่น ขั้ว ยี่ห้อ แรงดัน ประเทศที่ผลิต ชนิดของถ่าน (สารเคมีที่ใช้ผลิต) ขนาด และความจุกระแสของถ่านก้อนนั้น เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจจะยกตัวอย่างจากรูปต่อไปนี้

 

     
รูปที่ 1 ถ่านกระดุม CR 2032


             จากรูปที่ 1 ถ่านยี่ห้อ Panasonic ผลิตที่ประเทศ อินโดนีเซีย แรงดัน 3 โวล์ท
             CR 2032 โดย CR ย่อมาจาก Capacity Rated คือ ค่าความจุกระแสของตัวถ่าน ซึ่งหาได้จากรูปคุณสมบัติทางไฟฟ้าของถ่านกระดุม ในที่นี่เท่ากับ 225 mAh (มิลลิแอมป์ชั่วโมง)
            20 คือ ความโตหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของถ่าน มีหน่วยเป็น มิลลิเมตรในที่นี่เท่ากับ 20 มิลลิเมตร
            32 คือ ความหนาของถ่าน มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร(ต้องเพิ่มทศนิยมไป 1 จุด หรือหารด้วย10 )ในที่นี่เท่ากับ 3.2 มิลลิเมตร

 

     

รูปที่ 2 ถ่านกระดุม CR 2016


             จากรูปที่ 2 ถ่านยี่ห้อ Panasonic ผลิตที่ประเทศ อินโดนีเซีย แรงดัน 3 โวล์ท
             CR 2016 โดย CR ย่อมาจาก Capacity Rated คือ ค่าความจุกระแสของตัวถ่าน ซึ่งหาได้จากรูปคุณสมบัติทางไฟฟ้าของถ่านกระดุม ในที่นี่เท่ากับ 90 mAh (มิลลิแอมป์ชั่วโมง)
             20 คือ ความโตหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของถ่าน มีหน่วยเป็น มิลลิเมตรในที่นี่เท่ากับ 20 มิลลิเมตร
             16 คือ ความหนาของถ่าน มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร(ต้องเพิ่มทศนิยมไป 1 จุด หรือหารด้วย10 )ในที่นี่เท่ากับ 1.6 มิลลิเมตร

 

      

รูปที่ 3 ถ่านกระดุม CR 2025


           จากรูปที่ 3 ถ่านยี่ห้อ MITSUBISHI ผลิตที่ประเทศ จีน แรงดัน 3 โวล์ท
          CR 2025 โดย CR ย่อมาจาก Capacity Rated คือ ค่าความจุกระแสของตัวถ่าน ซึ่งหาได้จากรูปคุณสมบัติทางไฟฟ้าของถ่านกระดุม ในที่นี่เท่ากับ 165 mAh (มิลลิแอมป์ชั่วโมง)
          20 คือ ความโตหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของถ่าน มีหน่วยเป็น มิลลิเมตรในที่นี่เท่ากับ 20 มิลลิเมตร
          25 คือ ความหนาของถ่าน มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร(ต้องเพิ่มทศนิยมไป 1 จุด หรือหารด้วย10 )ในที่นี่เท่ากับ 2.5 มิลลิเมตร
          LITHIUM คือ สารเคมีที่ใช้เป็น ลิเธียม

 

     

รูปที่ 4 ถ่านกระดุม CR 1632


           จากรูปที่ 4 ถ่านยี่ห้อ Panasonic ผลิตที่ประเทศ อินโดนีเซีย แรงดัน 3 โวล์ท
          CR 1632 โดย CR ย่อมาจาก Capacity Rated คือ ค่าความจุกระแสของตัวถ่าน ซึ่งหาได้จากรูปคุณสมบัติทางไฟฟ้าของถ่านกระดุม ในที่นี่เท่ากับ 125 mAh (มิลลิแอมป์ชั่วโมง)
         16 คือ ความโตหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของถ่าน มีหน่วยเป็น มิลลิเมตรในที่นี่เท่ากับ 16 มิลลิเมตร
         32 คือ ความหนาของถ่าน มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร(ต้องเพิ่มทศนิยมไป 1 จุด หรือหารด้วย10 )ในที่นี่เท่ากับ 3.2มิลลิเมตร

 

 

รูปแสดง ขนาดต่างๆของถ่านกระดุม

 

 

รูปแสดง คุณสมบัติทางไฟฟ้าของถ่านกระดุม