แตรรถยนต์มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

แตรรถยนต์มีส่วนประกอบอะไรบ้าง


หมวดหมู่:ยานยนต์ Automotive วันที่:2021-11-12

แตรรถยนต์มีส่วนประกอบอะไรบ้าง


            แตรรถยนต์นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด ในที่นี่จะกล่าวถึง แตรรถยนต์ชนิดแผ่นสั่น (Disc Horn) ซึ่งการเกิดเสียงนั้นมาจากการสั่นของแผ่นสั่นที่เป็นส่วนประกอบของแตรนั้นเอง

 

 

            แตรรถยนต์ชนิดแผ่นสั่น (Disc Horn) มีส่วนประกอบ ดังนี้


            แผ่นสั่น (Disc Vibrator) เป็นเหล็กแผ่นบางปั้มขึ้นรูปนูนโดยรอบสองชั้น(ดังรูป) จะถูกยึดที่เกลียวของแกนเหล็กอ่อนด้วยน๊อต ซึ่งแผ่นสั่นนี้จะเป็นตัวกำเนิดเสียงในกระพือของแผ่นไดอะแฟรม

        

 

            แผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm) เป็นเหล็กแผ่นสปริง สวมอยู่ในแกนเหล็กอ่อน ด้วยล่างของแผ่นสั่น มีแหวนรองกั้นระหว่างแผ่นทั้งสอง แผ่นไดอะแฟรมจะถูกแผ่นครอบยึดติดนั้นไว้กับตัวเรือนของแตร โดยแผ่นไดอะแฟรมจะเป็นตัวกระพือเมื่อเกิดสนามแม่เหล็ก และจะดันกลับตำแหน่งเดิมเมื่อสนามแม่เหล็กหมดอำนาจ

     

 

            แกนเหล็กอ่อน (Armature) สวมอยู่ภายในขดลวด โดยแกนส่วนหนึ่งจะมีเกลียวสำหรับยึดน๊อตล๊อค (ตรงแผ่นสั่น)
ส่วนภายในจะมีแหวนที่เป็นฉนวนและแหวนล๊อคคอนเทคไว้ก่อนที่จะสวมกับแผ่นไดอะแฟรม แหวนรอง แผ่นสั่น และน๊อตล๊อค แกนเหล็กอ่อนจะทำหน้าที่ดึงชุดที่สวมในตัวมันลงมาซึ่งได้แก่ คอนเทค (ตัวเคลื่อนที่) แผ่นไดอะแฟรม แหวนรอง แผ่นสั่น และน๊อตล๊อค ให้เคลื่อนที่ลงเกิดสนามแม่เหล็ก

 

 

           ชุดคอนเทค (Contact) จะประกอบไปด้วยตัวคอนเทคที่อยู่กับที่ โดยปลายด้านหนึ่งจะมี สกูรปรับความดังดันอยู่ และตัวคอนเทคเคลื่อนที่ โดยตัวคอนเทคตัวนี้จะสอดอยู่ระหว่างแหวนล๊อคที่สวมในแกนเหล็กอ่อนและปลายด้านหนึ่งต่อกับปลายขดลวด ซึ่งคอนเทคทั้งสองตัวจะมีหน้าสัมผัสติดกันอยู่ (ตอนยังไม่ได้กดปุ่มแตร) และปลายทั้งสองตัวจะสวมเข้าที่แกนสะพานไฟโดยมีแหวนฉนวนกั้นไว้


           ชุดสะพานไฟ จะประกอบไปด้วย แกนสะพานไฟ ซึ่งจะสวมอยู่ภายในตัวเรือนแตร โดยจะมีตัวหนึ่งต่อเข้ากับปลายขดลวด และอีกตัวหนึ่งจะสวมยึดชุดคอนเทค ซึ่งทั้งสองจะต่อย้ำกับขั้วเสียบสายไฟด้านนอกตัวเรือนแตรโดยมีฉนวนกั้นไว้

 

 

            ขดลวด (Coil) สวมอยู่ภายในตัวเรือนแตร มีฝาครอบและย้ำยึดติดกับตัวเรือนแตร ปลายขดลวดด้านหนึ่งจะต่อกับแกนสะพานไฟ และอีด้านหนึ่งจะต่อกบคอนเทค (ตัวเคลื่อนที่)

 

             สกูรปรับความดัง จะสวมอยู่ที่ด้านนอกของตัวเรือนแตรและมีน๊อตล๊อคกันการคลายตัว โดยปลายของสกูรจะไปดันตัวคอนเทคที่อยู่กับที่ภายในตัวเรือนแตร

             สกูรปรับช่องว่างอากาศ จะสวมอยู่ที่ด้านนอกของตัวเรือนแตรและมีน๊อตล๊อคกันการคลายตัว โดยจะเป็นการปรับระยะห่างของแกนเหล็กอ่อน (ระยะที่แกนเหล็กอ่อนสามารถเคลื่อนที่)

 


ส่วนประกอบภายในตัวเรือนแตร

      
ส่วนประกอบภายในตัวเรือนแตร

 

 

ส่วนประกอบของแตรรถยนต์ชนิดแผ่นสั่น (Disc Horn) 

 

คลิปเกี่ยวกับแตรรถยนต์ชนิดแผ่นสั่น (Disc Horn)

 

 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=I2saF8Ezms0&t=11s

 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=hKh2uqAwJQU&t=300s