ตรวจสอบพื้นที่หน้าตัดสายไฟอย่างไง

ตรวจสอบพื้นที่หน้าตัดสายไฟอย่างไง


หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System วันที่:2021-11-10

ตรวจสอบพื้นที่หน้าตัดสายไฟอย่างไง


            หลายคนคงสงสัยว่าพื้นที่หน้าตัดสายไฟนั้นหาอย่างไร หรือตรงกับ การบอกขนาดที่ติดเปลือกสายไฟหรือไม่ เนื่องจากสายไฟนั้นหน้าตัดเป็นวงกลม ดังนั้นเราหาตามสูตรของ พื้นที่วงกลมได้เลยคือ


A= (π d^2)/4


เมื่อ d คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ

 

              จากรูปขนาดที่บอกบนเปลือกสายไฟคือ 25 SQ.MM. (square millimeter) นั้นคือพื้นที่หน้าตัดสายไฟเท่ากับ 25 ตารางมิลลิเมตร


             ดังนั้นเราต้องขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ

              จากรูป ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟเท่ากับ 2.10 มิลลิเมตร
นำเข้าไปแทนในสูตรหารหาพื้นที่


A= (π d^2)/4


แทนค่า                                                                        = (π 〖(2.1)〗^2)/4
                                                                                   = 3.462 ตารางมิลลิเมตร

             จากรูป สายไฟมีทั้งหมด 7 เส้น


ดังนั้น พื้นที่หน้าตัดสายไฟเท่ากับ 7 x 3.462 = 24.234 ตารางมิลลิเมตร


ซึ่งค่าใกล้เคียงกับ ขนาดที่บอกบนเปลือกสายไฟคือ 25 SQ.MM


รายละเอียดต่างๆของสายไฟ THWA ขนาด 25 SQ.MM แสดงดังรูปข้างล่าง