พุกตะกั่ว มีส่วนประกอบ อะไรบ้าง

พุกตะกั่ว มีส่วนประกอบ อะไรบ้าง


หมวดหมู่:วัสดุช่าง วันที่:2021-10-07

พุกตะกั่ว ( DOUBLE EXPANSION ANCHOR )


       พุกตะกั่ว นั้น ความจริงจะไม่ได้ทำมาจากตะกั่วทั้งหมด แต่ตะกั่วจะเป็นส่วนผสมหนึ่งที่นำมาผลิตเป็นตัวพุก ซึ่งเรียกว่า ซิงค์อัลลอย (zinc alloy )

 

            ซิงค์อัลลอย (zinc alloy ) คือ โลหะผสมที่มีสังกะสีเป็นองค์ประกอบหลัก แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ สังกะสีผสมหล่อ (cast zinc alloy) และสังกะสีผสมใช้แรงขึ้นรูป (wrought zinc alloy) กลุ่มสังกะสีผสมหลข่อใช้การหล่อขึ้นรูป โดยอาจใช้แบบหล่อทรายหรืหล่อฉีดเข้าแม่พิมพ์ มักเป็นโลหะผสมสังกะสีกับอะลูมิเนียม ซึ่งมีสมบัติที่ดีเหมาะสำหรับงานหล่อส่วนสังกะสีผสมใช้แรงขึ้นรูปส่วนใหญ่เป็นสังกะสีผสมแคดเมียม สังกะสีผสมตะกั่ว และสังกะสีผสมทองแดง ซึ่งสังกะสีที่ผสมไปในโลหะดังกล่าว จะช่วยเพิ่มสมบัติที่ดีต่างๆ เช่น ความต้านทานการกัดกร่อนความเหนียวและความแข็งแรงของโลหะผสมให้สูงขึ้น
 

   

          

              ส่วนประกอบพุกตะกั่ว


             ปลอก มีอยู่ด้วยกัน 2 ด้าน (ซ้าย-ขวา) ลักษณะรูปร่างเหมือนกัน บริเวณปลายทั้งบนและล่างจะเป็นรูปเฉียง (เพื่อสวมเข้ากับตรงลิ่มของ) สมอ ด้านนอกตรงกลางจะเซาะรองโดยรอบไว้ใส่ห่วงยึดปลอกซ้าย-ขวา เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีการบอกขนาดโบล์ทและรูที่เจาะไว้ด้วย

 

ด้านในบริเวนปลายทั้งบนและล่างจะมีบ่าไว้สำหรับล๊อคสมอไม่ให้หลุดตอนยังไม่ได้ใช้งาน

 

            สมอ อยู่ด้วยกัน 2 ด้าน (บน-ล่าง) ลักษณะรูปร่างเหมือนกัน ด้านข้างจะทำเป็นลักษณะลิ่มไว้ 2 ด้านสำหรับสวมอัดขยายปลอก ด้านล่างจะมีเดือยไว้ สำหรับล๊อคกับบ่าของปลอกไม่ให้หลุดตอนยังไม่ได้ใช้งาน
 

     

สิ่งที่แต่งต่างกันของสมอทั้งสองคือ สมอล่างจะมีเกลียวด้านในไว้สำหรับขันโบล์ทเข้าไปดึงสมอ

      

               ห่วง จะเป็นตัวยึดปลอกซ้าย-ขวา เข้าด้วยกัน

     

รูปแสดง ส่วนประกอบพุกตะกั่ว

 
             
ลักษณะการใช้งานพุกตะกั่ว


              พุกตะกั่ว เมื่อสวมเข้าไปในรูเจาะแล้วจะไม่ส่วนใดส่วนหนึ่งของชิ้นส่วนของตัวพุกโผล่ออกมาจากรูเจาะ (นอกจากรูเจาะนั้นตื้นเกินไป) การขยายตัวโดยการขันโบล์ทเข้าไปดึงสมอตัวล่าง ให้เลื่อนขึ้นมาขยายปลอกของตัวพุก ไปอัดแน่นกับรูเจาะ (ตัวพุกด้านบนจะถูกชิ้นงานกดไว้) ดังรูปข้างล่าง

 

      

รูปแสดง การขยายตัว (ด้านเดียว) ของพุกตะกั่วในรูเจาะ


                บางครั้งอาจเรียกพุกตะกั่ว เป็น DOUBLE EXPANSION ANCHOR ที่เรียกแบบนี้เพราะสามารถขยายตัวได้ทั้งสองทาง (บน-ล่าง) โดยเราจะใช้ท่อที่มีขนาดใกล้เคียงกับสมอสวมลงไปบังคับสมอตัวบนให้เลื่อนลงมาขยายปลอกของตัวพุก ไปอัดแน่นกับรูเจาะ ซึ่งเป็นการเพิ่มความอัดแน่นของตัวพุกกับรูเพิ่ม ดังรูปข้างล่าง

 

      

รูปแสดง การขยายตัว (สองด้าน) ของพุกตะกั่วในรูเจาะ

             ขนาดพุกตะกั่วที่ขายตามท้องตลาด

หมายเหตุ ในการซื้อ-ขาย นั้นจะบอกขนาดของโบล์ท (Both Size) โดยมีหน่วยเป็นนิ้ว


           
ขนาดพุกตะกั่วที่สามารถรับแรง (Load)

  คลิปเกี่ยวกับพุกตะกั่ว

 

 ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=khCLrjU8aFQ

 

 

 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=q_ffU0O8XCI