ภายในบอลวาล์ว ปิด-เปิด อย่างไง

ภายในบอลวาล์ว ปิด-เปิด อย่างไง


หมวดหมู่:ระบบท่อ Piping System วันที่:2021-10-04

 ภายในบอลวาล์ว ปิด-เปิด อย่างไง ???             การทำงาน (ปิด-เปิด) ของตัววาล์วนั้นจะเป็นแนวเชิงมุม (หมุน) โดยก้าน ปิด-เปิด จะหมุนก้านวาล์วและเดือยของก้านวาล์วที่สวมในตัววาล์วจะหมุนตัววาล์วให้ช่องว่าง (รู) ที่ตัววาล์วต่อกับเสื้อทางเข้า-ออก
            ในทางกลับเมื่อเราหมุนก้าน ปิด-เปิด มายังตำแหน่งปิด ก้านวาล์วจะหมุนและเดือยของก้านวาล์วที่สวมในตัววาล์วจะหมุนตัววาล์วให้กลับให้ด้านทึบขอตัววาล์วปิดการเชื่อมต่อระหว่างเสื้อทาเข้า-ออก
             ปริมาณของไหลที่ไหลผ่านวาล์วจะมากน้อยขึ้นอยู่กับเราว่าจะเปิดก้าน ปิด-เปิดมาก แค่ไหน ยิ่งเปิดมากช่องว่าง (รู)ที่ตัววาล์ว ก็จะมีพื้นที่ให้ของไหลๆผ่านมากเท่านั้น
            โดยปกติก้าน ปิด-เปิด จะหมุนเพียง 90 องศา (¼ รอบ ) เท่านั้น

 


รูปแสดง ส่วนประกอบต่างๆของบอลวาล์ว (ขนาด ½ นิ้ว)

 

 

              ข้อดีของบอลวาล์ว คือ ป้องกันการรั่วได้ดีเปิดได้เร็วเพียงหมุน ¼ รอบ (90 องศา ) มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา มีหลายแบบให้เลือก ใช้ได้กับทั้งของเหลวสะอาดและที่มีสิ่งแขวนลอย สามารถเลือกใช้กับงานความดันสูงและอุณหภูมิสูงได้ ใช้แรงหมุนน้อยจึงสะดวกในการเลือกอุปกรณ์ควบคุม

             ข้อเสียของบอลวาล์ว คือ ไม่สามารถใช้ปรับอัตราการไหลได้และสิ่งแขวนลอยอาจตกตะกอนทำให้เกิดการสึกกร่อน การรั่วหรือติดได้


 


 

รูปแสดง ส่วนประกอบต่างๆของบอลวาล์ว (ขณะวาล์วเปิด)

 

รูปแสดง ส่วนประกอบต่างๆของบอลวาล์ว (ขณะวาล์วปิด)

 

คลิปเกี่ยวกับภายในการ ปิด-เปิด ของบอลวาล์ว

  

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=SNdLIds-T8A