ภายในเกจวาล์ว (วาล์วประตูน้ำ) ปิด-เปิด อย่างไง ???

ภายในเกจวาล์ว (วาล์วประตูน้ำ) ปิด-เปิด อย่างไง ???


หมวดหมู่:ระบบท่อ Piping System วันที่:2021-09-27

ภายในเกจวาล์ว (วาล์วประตูน้ำ) ปิด-เปิด อย่างไง ???

            เกจวาล์ว (วาล์วประตูน้ำ)  การทำงาน (ปิด-เปิด) ของตัววาล์วนั้นจะเป็นแนวดิ่ง (ขึ้น-ลง)  โดยมือหมุนจะหมุนก้านวาล์วและเกลียวของก้านวาล์วที่สวมในตัววาล์วจะดึงตัววาล์วขึ้นตอนเปิดวาล์ว  
           ในทางกลับเมื่อเราหมุนมือหมุนตอนปิดวาล์วก้านวาล์วและเกลียวของก้านวาล์วที่สวมในตัววาล์วจะดึงตัววาล์วขึ้น
รูปแสดง ส่วนประกอบต่างๆของเกจวาล์ว (ในที่นี่เป็นชนิดทองเหลือง ขนาด ½ นิ้ว)


              ข้อดีของเกจวาล์ว (วาล์วประตูน้ำ)  คือ สามารถปิดได้สนิท ใช้กับของไหลได้ทั้งสองทาง (ต่อด้านเข้าหรือด้านออก ทางไหนก็ได้) และมีความดันตกน้อย 
               ข้อเสียของเกจวาล์ว (วาล์วประตูน้ำ)  คือ เปิดและปิดได้ช้า  หน้าวาล์วมักเกิดการสึกกร่อนเนื่องจากต้องใช้ความเร็วสูงระหว่างปิด-เปิด เป็นผลให้เกิดการรั่วรูปแสดง ส่วนประกอบต่างๆของเกจวาล์ว (ขณะวาล์วเปิด)


รูปแสดง ส่วนประกอบต่างๆของเกจวาล์ว (ขณะวาล์วเปิด)รูปแสดง ส่วนประกอบต่างๆของเกจวาล์ว (ขณะวาล์วปิด)รูปแสดง ส่วนประกอบต่างๆของเกจวาล์ว (ขณะวาล์วปิด)

 
คลิปเกี่ยวกับภายในเกจวาล์ว (วาล์วประตูน้ำ) ปิด-เปิด

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=IeZbgcPWee8