ภายในโกลบก๊อกวาล์ว มีอะไรบ้าง ???....

ภายในโกลบก๊อกวาล์ว มีอะไรบ้าง ???....


หมวดหมู่:ระบบท่อ Piping System วันที่:2021-09-25

ภายในโกลบก๊อกวาล์ว มีอะไรบ้าง ???....

 


          โกลบก๊อกวาล์วเป็นที่มีชิ้นส่วนต่างๆจะเหมือนกับ โกลบวาล์ว แต่โกลบก๊อกวาล์วจะแตกต่างกันตรงที่ทางออก เสื้อวาล์วจะโค้งงอซึ่งสามารถใช้งานตรงจุดนี้ได้เลย


           ส่วนประกอบของโกลบก๊อกวาล์ว


1.เสื้อวาล์ว ทำจาสัมฤทธิ์ ทางด้านเข้าจะทำเป็นเกลียวไว้ต่อกับท่อในระบบ และจะมีเหลี่ยมสำหรับใช้ประแจขับเข้ากับท่อ ด้านในจะเป็นที่อยู่ของชุดวาล์วบนบ่าวาล์ว ซึ่งบริเวณรอบนอกจุดนี้จะทำเป็นเกลียวสำหรับยึดฝาครอบวาล์ว ตรงที่ทางออก เสื้อวาล์วจะโค้งงอ

 


รูปแสดงภายในเสื้อวาล์ว


2.วาล์วและแผ่นประครองวาล์ว วาล์วทำมาจากยางประเภท EMPD ตัววาล์วตรงกลางจะมีลักษณะเป็นเดือยทรงกระบอก โดยจุดนี้จะสวมเข้าไปที่ก้านวาล์วเพื่อไม่ไห้ตัววาล์วเคลื่อนที่ออกจาตำแหน่ง (ไม่ให้เคลื่อนไปซ้าย-ขวา ตัววาล์วจะเคลื่อนที่ขึ้น-ลง เท่านั้น)


 แผ่นประครองวาล์ว ทำจากทองเหลืองจะกั้นอยู่ระหว่างวาล์วกับก้านวาล์ว แผ่นประครองวาล์วจะเป็นตัวป้องกันการบิดงอของตัววาล์วเนื่องจากตัววาล์วนั้นทำมาจากยาง


3.ฝาครอบวาล์ว ทำมาจากทองเหลือง โดยฝาครอบวาล์วจะยึดกับเสื้อวาล์วด้วยเกลียวและตรงจุดนี้บริเวณภายในจะทำเป็นเกลียวสวมเข้ากับก้านวาล์ว (เป็นเกลียวที่สำหรับปรับให้วาล์วเคลื่อนที่ขึ้น-ลง หรือปิด-เปิด นั้นเอง) ด้านบนบริเวณภายในจะทำเป็นเกลียวสำหรับยึดน๊อตล๊อคก้านวาล์ว

 


4.ก้านวาล์ว ทำมาจากทองเหลือง ด้านล่างบริเวณภายนอกจะทำเป็นเกลียวสวมเข้ากับฝาครอบวาล์ว (เป็นเกลียวที่สำหรับปรับให้วาล์วเคลื่อนที่ขึ้น-ลง หรือปิด-เปิด นั้นเอง) และบริเวณภายในจะมีการเจาะรูสวมเดือยของวาล์ว ด้านบนจะมีเกลียวสำหรับยึดมือหมุน

 


5.น๊อตล๊อคก้านวาล์ว ทำมาจากทองเหลือง น๊อตล๊อคก้านวาล์วจะล๊อคก้านวาล์วให้ติดกับฝาครอบวาล์วด้วยเกลียว
6.มือหมุน ทำมาจากทองเหลือง จะยึดติดกับก้านวาล์วด้วยเกลียว

 

       
รูปแสดง ภายในโกลบก๊อกวาล์ว


              การทำงาน


            เมื่อเราหมุนมือหมุน (เปิดวาล์ว) เกลียวของก้านวาล์วที่สวมที่ฝาครอบวาล์วก็จะเคลื่อนที่ขึ้น แรงดันของๆไหลที่ทางเข้าก็จะดันวาล์วให้เคลื่อนที่ขึ้น ทำให้มีช่องว่างระหว่างบ่าวาล์วกับวาล์ว เป็นผลให้ของไหลๆไปที่ทางอออกได้

 

 

           เมื่อปิดวาล์ว เกลียวของก้านวาล์วที่สวมที่ฝาครอบวาล์วก็จะเคลื่อนที่ลง ไปดันวาล์วให้เคลื่อนที่ลงชนกับบ่าวาล์ว เป็นผลให้ของไหลไม่สามารถไหลไปที่ทางอออกได้

 

คลิปเกี่ยวกับโกลบก๊อกวาล์ว

 
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=9zwIZzOqKzc