ตัวหนังสือ ตัวเลข บนสายไฟบอกอะไรเรา EP. 7

ตัวหนังสือ ตัวเลข บนสายไฟบอกอะไรเรา EP. 7


หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System วันที่:2021-09-24

ตัวหนังสือ ตัวเลข บนสายไฟบอกอะไรเรา EP. 7


           ตัวเลขและตัวหนังสือที่อยู่บนสายไฟนั้นหลักๆจะประกอบไปด้วย ชื่อผู้ผลิต รหัสชนิด ชนิด จำนวนและขนาด แรงดัน อุณหภูมิ และมาตรฐานของสายไฟเส้นนั้นๆ ในที่นี้จะยกตัวอย่างสายไฟ THWA

 

 

           สายไฟ THWA เป็นสายไฟที่ตัวนำทำมาจากอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน (เปลือก) ด้วยพอลิไวนิลคอลไรด์ โดยตัวหนังสือและตัวเลขที่อยู่บนสายไฟในตัวสอย่างนี้ประกอบไปด้วย

 


             750 V คือตัวเลขที่ระบุว่าสายไฟเส้นนี้ให้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไม่เกิน 750 โวลต์
             PVC คือ ฉนวน(เปลือกหุ้ม) ทำมาจาก PVC (พอลิไวนิลคอลไรด์ ; Polyvinyl Choride)
            70 oC คือ อุณหภูมิสูงสุดของสายไฟในขณะใช้งาน ในที่นี่คือ 70 องศาเซลเซียล

 

 

           THWA คือ ชนิดของสายไฟที่ทำมาจากอะลูมิเนียมเส้นลวดแข็ง อาจจะเป็นเส้นเดียวหรือหลายเส้นตีเกลียวรวมกันก็ได้ (ขึ้นอยู่กับขนาดของสายไฟ) ในที่นี่เป็นแบบหลายเส้นตีเกลียวรวมกัน
           25 SQ.MM คือ ขนาดพื้นที่หน้าตัดของสายไฟ (รวมกันทั้งหมด) ในที่นี่คือ 25 ตารางมิลลิเมตร

 

 

            TABLE 1 คือ ตารางที่บอกรายละเอียดของสายไฟ (ตาม มอก.293-2541 หรือ TIS 293-2541) เช่น พื้นที่หน้าตัด จำนวนเส้นลวดของสายไฟ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวด เป็นต้น รายละเอียดแสดงดังรูปข้างล่าง

 


            NON-COMPACTED คือ ไม่มีการอัดเส้นลวดของสายไฟที่หลายเส้นตีเกลียวรวมกันให้แน่น ซึ่งตาม มอก.293-2541 นั้นจะแบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ชนิด อัดแน่น (COMPACTED) และไม่อัดแน่น ( NON-COMPACTED) ในที่นี่เป็นแบบไม่อัดแน่น ( NON-COMPACTED)
            CC CENTURY CABLE คือ ชื่อผู้ผลิต
            TIS 293-2541 คือ มาตรฐาน มอก.293-2541 ของสายไฟ โดยรายละเอียดต่างๆแสดงดังรูปข้างล่าง

 


            รายละเอียดต่างๆของสายไฟ THWA ขนาด 25 SQ.MM แสดงดังรูปข้างล่าง