ตัวเลขบนหม้อแปลงไฟฟ้า คืออะไร

ตัวเลขบนหม้อแปลงไฟฟ้า คืออะไร


หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System วันที่:2021-09-14

ตัวเลขบนหม้อแปลงไฟฟ้า คืออะไร


              น่าจะมีหลายๆคน เวลาขับรถหรือเดินตามถนน อาจเหลือบไปมองตามเสาไฟฟ้าข้างทางแล้วเจอหม้อแปลงไฟฟ้า และคงสงสัยว่าตัวเลขที่อยู่บนหม้อแปลงไฟฟ้านั้นมันคืออะไร บอกอะไรบ้าง ซึ่งบางครั้งตัวเลขก็ต่างกันไป บางครั้งตัวเลขเหมือนกันแล้วทำไมรูปร่างหน้าตาของหม้อแปลงไฟฟ้านั้นไม่เหมือนกันอีก


              หลายคนอาจสังเกตว่าตัวเลขที่ต่างกัน ที่ดูตามสายตาสิ่งที่แตกต่างก็คือขนาด ถูกแล้วครับตัวเลขที่อยู่บนหม้อแปลงไฟฟ้านั้นเป็นการบอกขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้าลูกนั้นๆ


             แล้วตัวเลขเหมือนกันทำไมรูปร่างหน้าตาของหม้อแปลงไฟฟ้านั้นไม่เหมือนกัน นั้นเป็นเพราะการออกแบบของแต่ละบริษัทหรือเราจะเรียกกันง่ายๆก็คือ ยี่ห้อมันต่างกัน รุ่นต่างกัน แต่ถ้าเป็นตัวเลขเดียวกันหม้อแปลงไฟฟ้านั้นจะมีขนาดเดียวกัน

     

รูปแสดงหม้อแปลงไฟฟ้าที่ตัวเลขเหมือนกันแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกัน

  

    
รูปแสดงหม้อแปลงไฟฟ้าที่ตัวเลขเหมือนกันแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกัน


         ทีนี้มาดูตัวเลขที่อยู่หม้อแปลงไฟฟ้าว่ามันเป็นการบอกขนาดอะไรอย่างไง ตัวเลขที่อยู่บนหม้อแปลงไฟฟ้านั้นจะบอกขนาดของการแปลงกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงลูกนั้นๆ โดยมีหน่วยเป็น
  kVA


โดยที่ kVA ย่อมาจาก Kilo Volt Ampere Reactive (กิโลโวลท์ แอมแปร์ รีแอคทีฟ)

 

ตัวอย่าง หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดต่างๆ

 


รูปแสดง หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 kVA

 

รูปแสดง หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 kVA

 

     
รูปแสดง หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 kVA

 

     

รูปแสดง หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 kVA

 

 

รูปแสดง หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 400 kVA

 

รูปแสดง หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 kVA

 

 

รูปแสดง หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1000 kVA


         หม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานทั่วไปของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น 2 ระบบคือ
1. ระบบ 1 เฟส 3 สาย มี 4 ขนาดคือ 10 kVA, 20 kVA, 30 kVA และ 50 kVA
2. ระบบ 3 เฟส 4 สาย มีหลายขนาดได้แก่ 30, 50, 100, 160, 250, 315, 400, 500, 1000, 1250, 1500, 2500 kVA

น่าจะคลายความสงสัยเกี่ยวกับตัวเลขที่อยู่บนหม้อแปลงไฟฟ้ากันแล้วนะครับ