บอลเช็ควาล์วชนิด พีวีซี (Ball Check Valve PVC )

บอลเช็ควาล์วชนิด พีวีซี (Ball Check Valve PVC )


หมวดหมู่:ระบบท่อ Piping System วันที่:2021-08-29

บอลเช็ควาล์วชนิด พีวีซี (Ball Check Valve PVC )

 


           บอลเช็ควาล์วชนิด พีวีซี (Ball Check Valve PVC ) หรือลิ้นกันกลับแบบลูกบอลชนิดพีวีซี นั้นเราจะเรียกตามลักษณะของลิ้นหรือวาล์วที่กลมเหมือนลูกบอล ซึ่งบอลเช็ควาล์วชนิด พีวีซี นั้นมีขนาดตั้งแต่ ½ นิ้ว,3/4 นิ้ว, 1นิ้ว, 1 ¼ นิ้ว,1 ½ นิ้ว, 2 นิ้ว ในที่นี่จะยกตัวอย่างขนาด 1 ½ นิ้ว

 


           ลิ้นกันกลับแบบลูกบอลชนิดพีวีซี ขนาด 1 ½ นิ้ว มีส่วนประกอบดังนี้


1.เสื้อวาล์ว ทำมาจาก พีวิซี โดยการเป่าขึ้นรูป โดยบริเวณ ด้านปลายทั้ง 2 ด้านจะมีเกลียวสำหรับยึดน๊อตล๊อคข้อต่อ ภายในฝั่งทางเข้ามีเกลียวสำหรับยึดน๊อตล๊อคซีลและลึกเข้าไปจะมีซีล บ่าซีลและวาล์วอยู่ภายใน

 

 

ภายในฝั่งทางออกจะมีร่องสำหรับใส่โอริงและลึกเข้าไปจะมีเดือยสำหรับกันวาล์วออก (แต่จะมีช่องสำหรับให้ของไหลๆออกมาได้)

 


2.น๊อตล๊อคข้อต่อทำมาจาก พีวิซี จะเหมือนกันที่ 2 ด้าน (ทั้งเข้าและออก) บริเวณรอบนอกจะมีเดือยโดยรอบไว้สำหรับการใช้ประแจขัน ด้านในจะมีเกลียวสำหรับยึดกับเสื้อวาล์ว และด้านท้ายจะมีบ่าสำหรับล๊อคข้อต่อให้ติดกับเสื้อวาล์ว

   


3.ข้อต่อ ทำมาจาก พีวิซี จะเหมือนกันที่ 2 ด้าน (ทั้งเข้าและออก) ซึ่งข้อต่อนี้จะต่อเข้ากับท่อของระบบ ในตัวอย่างนี้การต่อกับระบบจะใช้กาวเป็นตัวประสาน ปลายด้านหนึ่งจะมีบ่าไว้ โดยที่ด้านในจะเป็นการกั้นท่อที่ต่อ และด้านนอกจะถูกล๊อคด้วยน๊อต โดยตรงจุดนี้จะเป็นหน้าแปลนสำหรับประกบเข้ากับเสื้อวาล์วโดยมีโอริงกั้นอยู่


4.โอริง จะเหมือนกันที่ 2 ด้าน (ทั้งเข้าและออก) จะเป็นตัวป้องการรั่วตรงจุดข้อต่อกับตัวเสื้อวาล์ว โดยทางด้านเข้าจะสวมที่น๊อคล๊อคซีลและด้านออกจะสวมอยู่ที่เสื้อวาล์ว

 

 

           วัสดุที่ใช้ทำโอริงนั้นมีอยู่หลายประเภทขึ้นอยู่กับผู้ผลิตนั้นๆจะเลือกใช้ แต่จะมีหลักอยู่ 3 ชนิดคือ
EPMD = Ethylene Propylene Diene Monomer เป็นยางที่ทำมาจากส่วนผสมของยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์ (ประเภทเอทิลีนโพรพิลีนโมโนเมอร์ หรือโพลียูริเทน)
FKM /FPN = Fluorocarbon Rubber เป็นยางที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบอยู่ในปริมาณสูง
NBR = Nitrile or Acrylonitrile-Butadiene Rubber เป็นยางที่สังเคราะห์จากโมโนเมอร์ของอะคริโลไนไทรล์และบิวทาไดอีน

5.น๊อคล๊อคซีล ทำมาจาก พีวิซี จะสวมอยู่ด้านในเสื้อวาล์วด้วยเกลียว ทางด้านเข้าของตัววาล์ว ด้านหน้าจะมีโอริงสวมอยู่และด้านหลังจะมีซีลสวม

 

 

6.ซีล จะอยู่ภายในเสื้อวาล์วโดยจะอยู่ระหว่างน๊อคล๊อคซีลและบ่าซีล เป็นตัวป้องกันการรั่ว ภายในเสื้อวาล์ว วัสดุที่ใช้ทำซีลนั้นเป็นประเภทเดียวกันกับวัสดุที่ใช้ทำโอริง

     

7.บ่าซีลหรือบ่าวาล์ว ทำมาจาก พีวีซี จะทำหน้าที่กันซีลปิ้นหรือเคลื่อนที่ขณะวาล์วทำการดัน (วาล์วปิด)

     


8.วาล์ว ทำมาจาก พีวีซี มีรูปร่างทรงกลมเหมือนลูกบอล โดยจะเป็นชิ้นส่วนเดียวที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในตัววาล์ว โดยจะทำหน้าที่ปิด-เปิดของไหล ให้ไหลผ่านตัววาล์ว

 


             การทำงาน กรณีวาล์วเปิด แรงดันที่ทางด้านเข้าของไหลจะดันวาล์วให้ไปทางซ้ายมือ ทำให้มีช่องว่างระหว่างวาล์วกับเสื้อวาล์ว เป็นผลให้ของไหลสามารถไหลผ่านตัววาล์วออกไปที่ทางออก ดังรูปข้างล่าง


 

 

            การทำงาน กรณีวาล์วปิด แรงดันที่ทางด้านเข้าจะมีน้อยหรือไม่มี ซึ่งทางด้านขวามือจะมีมากกว่าของไหลจะดันวาล์วให้ไปทางขวามือไปแนบติดกับซีล เป็นผลให้ของไหลไม่สามารถไหลผ่านตัววาล์วย้อนออกไปที่ทางเข้าสได้ ดังรูปข้างล่าง

 


 
คลิปเกี่ยวกับ บอลเช็ควาล์วชนิด พีวีซี (Ball Check Valve PVC ) ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=uO3JhfDM0xk&t=11s


ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=Qaea0P0g2wU&t=10s