ลิ้นกันกลับแบบโยก (Swing Check Valve)

ลิ้นกันกลับแบบโยก (Swing Check Valve)


หมวดหมู่:ระบบท่อ Piping System วันที่:2021-08-27

ลิ้นกันกลับแบบโยก (Swing Check Valve)


             ลิ้นกันกลับแบบโยก บางครั้งเราเรียกว่า ลิ้นกันกลับแบบสวิง เพราะการทำงานจะโยกหรือสวิงกลับไป-กลับมา ซึ่งลิ้นกันกลับแบบโยกนี้มีอยู่หลายแบบขึ้นอยู่กับการแบ่ง เช่นวัสดุที่ใช้ทำ ลักษณะการการต่อเข้ากับระบบ แต่ชิ้นส่วนภายในและหลักการทำงานจะเป็นแบบเดียวกัน คือป้องกันการไหลย้อนหรือไหลกลับของๆไหลในระบบท่อ ในที่นี่จะกล่าวถึงชนิดที่ทำมาจากทองเหลืองเท่านั้น

 


รูปแสดงการต่อลิ้นกันกลับแบบโยกในระบบน้ำ

 


รูปแสดงการต่อลิ้นกันกลับแบบโยกในระบบของเครื่องจักร

 

             ลิ้นกันกลับแบบโยก (Swing Check Valve)ชนิดที่ทำมาจากทองเหลือง มีขนาดตั้งแต่ ¾ นิ้ว (10 mm.) ถึง 3 นิ้ว (80 mm.) ซึ่งแต่ละขนาดนั้นจะมีส่วนประกอบดังนี้


             1.ตัวเสื้อหรือตัวเรือน ทำจากสัมฤทธิ์หล่อ (Cast Bronze) โดยปลายทั้งสองด้านจะทำเป็นเหลียมไว้สำหรับการใช้ประแจขัน และภายในจะมีเกลียวไว้สำหรับต่อท่อในระบบ

 

 

             บนตัวเสื้อหรือตัวเรือนจะมีลูกศรบอกทิศทางการไหลของๆไหลในระบบที่เราจะต่อ (ป้องกันการต่อกลับด้าน เพราะขนาดเกลียวที่ต่อเข้ากับระบบท่อนั้นจะเท่ากันทั้ง 2 ด้าน) และตัวเลขจะบอกขนาดของท่อที่จะใช้ (โดยจะบอกมาเป็นหน่วยนิ้ว)

 

 

              2. ฝาครอบ ทำมาจากทองเหลือง (Brass) จะอยู่บนตัวเสื้อหรือตัวเรือน ซึ่งฝาครอบจะมีเกลียวสำหรับสวมกับเสื้อหรือตัวเรือน เมื่อเราต้องการถอดลิ้นหรือวาล์วก็ต้องถอดฝาครอบนี้ออก

 

 

             3.สลัก ทำมาจากทองเหลือง (Brass) จะอยู่บนตัวเสื้อหรือตัวเรือน โดยมีลิ้นหรือวาล์วสวมอยู่ตรงกลาง

 


             4.น๊อตล๊อคสลัก ทำมาจากทองเหลือง (Brass) จะยึดอยู่บริเวณด้านข้างตัวเสื้อหรือตัวเรือน (เป็นเกลียว) โดยน๊อตล๊อคสลักนี้จะป้องกันไม่ให้สลักหลุดออกมาจากตัวเสื้อหรือตัวเรือน

 


             5.ลิ้นหรือวาล์วทำมาจากทองเหลือง (Brass) จะทำหน้าที่ปิด-เปิด ของไหลในระบบ โดยจะอยู่ภายในตัวเสื้อหรือตัวเรือนซึ่งจะมีสลักสวมห้อยไว้


 

การทำงานของลิ้นกันกลับแบบโยก (Swing Check Valve)

 


              เมื่อมีของไหลๆเข้าฝั่งเข้า ของไหลจะดันลิ้นหรือวาล์วให้เคลื่อนที่เปิด ซึ่งเป็นผลให้ของไหลนั้นผ่านตัวลิ้นหรือวาล์วออกไปที่ทางออก


             เมื่อหยุดจ่ายหรือไม่มีของไหลๆเข้าฝั่งเข้า ของไหลฝั่งด้านออกจะดันตัวลิ้นหรือวาล์วกลับมาทางเดิม แต่ตัวลิ้นหรือวาล์วจะหยุดหรือถูกกั้นที่บ่าวาล์วบนตัวเสื้อหรือตัวเรือน เป็นผลให้ของไหลนั้นไม่สามารถย้อนกลับไหลออกมาทางฝั่งด้านเข้าได้

  

 

 

 

คลิปเกี่ยวกับลิ้นกันกลับแบบโยก (Swing Check Valve)

 


ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=xLSOjnwZfsw