ตัวหนังสือ ตัวเลข บนสายไฟบอกอะไรเรา EP.5

ตัวหนังสือ ตัวเลข บนสายไฟบอกอะไรเรา EP.5


หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System วันที่:2021-08-13

 ตัวหนังสือ ตัวเลข บนสายไฟบอกอะไรเรา EP.5


            ตัวเลขและตัวหนังสือที่อยู่บนสายไฟนั้นหลักๆจะประกอบไปด้วย ชื่อผู้ผลิต รหัสชนิด ชนิด จำนวนและขนาด แรงดัน อุณหภูมิ และมาตรฐานของสายไฟเส้นนั้นๆ ในที่นี้จะยกตัวอย่างสายไฟ VAF-G
           สายไฟ VAF-G เป็นสายไฟที่มีจำนวน 3 แกนอยู่ในเปลือกเดียวกัน (สายไฟจำนวน 2 แกนและสายดิน 1 แกน)

 


ตัวอย่าง จากรูป


             BANGKOK CABLE คือ ชื่อผู้ผลิต
            300/500 V คือ ใช้ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังที่มีแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ไม่เกิน 300/500 โวลต์
โดยที่ ค่า 300 V จะเป็นวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟกับดิน (การ์วหรือนิวตรอน)
ค่า 500 V จะเป็นวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟกับสายไฟ

            70 oC คือ อุณหภูมิที่สายไฟสูงสุดในสายไฟที่สามารถใช้งานได้

 


            nVAF-G คือ ชนิดของสายไฟที่แกนทำมาจากทองแดง มีฉนวนและเปลือกหุ้ม (ฉนวน 2 ชั้น) เป็นสายไฟที่มีสายดิน โดยสายตรงกลางจะเป็นสายดิน ตามข้อกำหนดของ มอก. (TIS 11 PART 101 - 2553 ) ใช้สำหรับงานทั่วไป


            สำหรับ ฉนวนและเปลือกหุ้ม ตามข้อกำหนดของ มอก. (TIS 11 PART 101 - 2553 ) ต้องทำมาจาก PVC (พอลิไวนิลคอลไรด์ ; Polyvinyl Choride)
           โดยความหนาของฉนวนของสายไฟและสายดินนั้นอยู่ที่ 0.8 mm.
           และความหนาของเปลือกนั้นอยู่ที่ 1 mm.

 


          2 x 2.5/2.5 SQ.MM. โดยที่ 2 ตัวแรก คือ จำนวนสายไฟเส้นนี้จะมีสายไฟอยู่ด้านใน 2 เส้น (แต่ละเส้นมีฉนวนหุ้มเส้นใครเส้นมัน แต่ทั้ง 2 จะอยู่ในเปลือกเดียวกัน)
          2.5 คือ ขนาดสายไฟแต่ละเส้นมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ 2.5 ตารางมิลลิเมตร
         /2.5 SQ.MM คือ ขนาดสายดินมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ 2.5 ตารางมิลลิเมตร


         TIS 11 PART 101 - 2553 คือ มาตรฐาน มอก.ของสายไฟ
โดยค่าต่างๆแสดงดังรูปข้างล่าง