ตัวหนังสือ ตัวเลข บนสายไฟบอกอะไรเรา EP.4

ตัวหนังสือ ตัวเลข บนสายไฟบอกอะไรเรา EP.4


หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System วันที่:2021-08-09

 ตัวหนังสือ ตัวเลข บนสายไฟบอกอะไรเรา EP.4


             ตัวเลขและตัวหนังสือที่อยู่บนสายไฟนั้นหลักๆจะประกอบไปด้วย ชื่อผู้ผลิต รหัสชนิด ชนิด จำนวนและขนาด แรงดัน อุณหภูมิ และมาตรฐานของสายไฟเส้นนั้นๆ ในที่นี้จะยกตัวอย่างสายไฟ VAF ประเภทสาย 2 แกน


ตัวอย่าง จากรูป


             RACER คือ ชื่อผู้ผลิต
             VAF คือ ชนิดของสายไฟที่แกนทำมาจากทองแดง มีฉนวนและเปลือกหุ้ม (ฉนวน 2 ชั้น) เป็นสายไฟสำหรับใช้งานทั่วไป
             300/500 V คือ ใช้ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังที่มีแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ไม่เกิน 300/500 โวลต์
โดยที่ ค่า 300 V จะเป็นวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟกับดิน (การ์วหรือนิวตรอน)
ค่า 500 V จะเป็นวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟกับสายไฟ


             PVC/PVC คือ ฉนวนและเปลือกหุ้ม ทำมาจาก PVC (พอลิไวนิลคอลไรด์ ; Polyvinyl Choride)
             70 oC คือ อุณหภูมิที่สายไฟสูงสุดในสายไฟที่สามารถใช้งานได้

 

 

            2 x 1.5 SQ.MM. โดยที่ 2 ตัวแรก คือ จำนวนสายไฟเส้นนี้จะมีสายไฟอยู่ด้านใน 2 เส้น (แต่ละเส้นมีฉนวนหุ้มเส้นใครเส้นมัน แต่ทั้ง 2 จะอยู่ในเปลือกเดียวกัน)
           1.5 SQ.MM คือ ขนาดสายไฟแต่ละเส้นมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ 1.5 ตารางมิลลิเมตร

 

 

            TIS 11 PART 101 - 2553 คือ มาตรฐาน มอก.ของสายไฟ
โดยค่าต่างๆแสดงดังรูปข้างล่าง