เทียบหน่วยความดันบรรยากาศ (Atmosphere Pressure) EP.1

เทียบหน่วยความดันบรรยากาศ (Atmosphere Pressure) EP.1


หมวดหมู่:อยากรู้...เสาะหา...เล่าสู่... วันที่:2021-06-11

 เทียบหน่วยความดันบรรยากาศ (Atmosphere Pressure) EP.1
            ความดันบรรยากาศ (Atmosphere Pressure) ที่เราเจอกันมีอยู่หลากหลายหน่วยด้วยกัน ซึ่งเราอาจหาค่าการการเปลี่ยนหน่วยง่ายๆจากโปรแกรมเปลี่ยนหน่วยต่างๆได้ แต่ในที่นี่เราจะหาที่มาว่าค่าความดันบรรยากาศในแต่ละหน่วยนั้นมีค่าเท่าหรือใกล้เคียงกันแค่ไหน โดยการคำนวณจากการแปลงหน่วยพื้นฐาน (ที่มาของโปรแกรมเปลี่ยนหน่วยต่างๆ นั้นละ)
 
           ซึ่งค่าความดันบรรยากาศ (Atmosphere Pressure) ใน 1 หน่วย (1 atm) นั้น มีค่าเท่ากับ          ในที่นี่เราจะหาที่มาของค่าความดันบรรยากาศในแต่ละหน่วยต่างๆ เทียบกับ หน่วย Pa หรือ N/m2 ซึ่งมีค่าความดันบรรยากาศเท่ากับ 101,325 Pa หรือ N/m2


 
 
สำหรับค่า
760  mm.Hg. 
29.92 in.Hg.
10.34  m.H_2 O

ขอกล่าวในครั้งต่อไป