ตัวหนังสือ ตัวเลข บนสายไฟบอกอะไรเรา EP. 1

ตัวหนังสือ ตัวเลข บนสายไฟบอกอะไรเรา EP. 1


หมวดหมู่:ระบบไฟฟ้า Electrical System วันที่:2020-09-16

ตัวหนังสือ ตัวเลข บนสายไฟบอกอะไรเรา


             ตัวเลขและตัวหนังสือที่อยู่บนสายไฟนั้นหลักๆจะประกอบไปด้วย ชื่อผู้ผลิต ชนิด จำนวน ขนาด แรงดัน อุณหภูมิ และมาตรฐานของสายไฟเส้นนั้นๆ

ตัวอย่าง จากรูป


            UNITED คือ ชื่อผู้ผลิต
            VCT คือ ชนิดสายไฟที่ทำมาจากทองแดง แบบสายฝอยหลายเส้นรวมกัน หุ้มฉนวน 2 ชั้น (บางครั้งชั้นนอกสุดจะเรียกว่า เปลือก) โดยฉนวนทำมาจาก พอลิไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Choride) บางครั้งทั่วๆไปจะเรียกสายชนิดนี่ว่า สายอ่อน


            450/750 V คือ ใช้ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังที่มีแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ไม่เกิน 450/750 โวลต์
โดยที่ ค่า 450 V จะเป็นวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟกับดิน (การ์วหรือนิวตรอน)
ค่า 750 V จะเป็นวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟกับสายไฟ
            70 oC คือ อุณหภูมิที่สายไฟสูงสุดในสายไฟที่สามารถใช้งานได้
           4 x 4 sq.mm. โดยที่ 4 ตัวแรกคือจำนวนสายไฟเส้นนี้จะมีสายไฟอยู่ด้านใน 4 เส้น
           4 sq.mm คือ ขนาดสายไฟแต่ละเส้นมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ 4 ตรารางมิลลิเมตร


           TIS 11 PART 101- 2553 คือ มาตรฐาน มอก.ของสายไฟ

ตัวอย่าง ของสายไฟ 4 x 4 sq.mm

 

          สรุป UNITED VCT 450/750 V 70 oC 4 x 4 sq.mm. TIS 11 PART 101- 2553
คือ สายไฟที่ทำมาจากทองแดง แบบสายฝอยหลายเส้นรวมกัน หุ้มฉนวน 2 ชั้น โดยฉนวนทำมาจาก พอลิไวนิลคลอไรด์
ใช้ในงานติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง ที่มีแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ไม่เกิน 450/750 โวลต์ อุณหภูมิที่สายทนได้ 70 oC ขนาดสายไฟ 4 ตรารางมิลลิเมตรต่อเส้น จำนวน 4 เส้น อ้างอิง มอก. TIS 11 PART 101- 2553 และผลิตโดย UNITED

         การเรียกสายไฟกันทั่วๆไป (ตามช่าง) จะเรียกเป็น ชนิด คอร์ (Core)(จำนวนสาย) และเบอร์ เช่น
VCT 4 x 4 sq.mm. จะเรียกกันว่า VCT 4 คอร์ เบอร์ 4 เป็นต้น