แผ่นไม้อัดผลิตอย่างไร

แผ่นไม้อัดผลิตอย่างไร


หมวดหมู่:การผลิต Production Technilogy วันที่:2020-09-06

แผ่นไม้อัดผลิตอย่างไร

             แผ่นไม้อัด (Plywood) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มาจากไม้จริง ที่มีขนาดมาตรฐาน คือ ขนาด 4x 8 ฟุต (1220 x 2440 มม.) ส่วนความหนาของไม้อัด โดยส่วนใหญ่ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบัน จะไม่ได้เป็นขนาดที่ระบุแน่นอน ในตลาดทั่วไป โดยทั่วไปที่นิยมเรียกกัน จะมีความหนาอยู่ที่ 3, 4, 6, 10, 12, 15 และ 20 มม

             ขั้นตอนการผลิตแผ่นไม้อัด (Plywood)

- นำไม้ซุงเข้าเครื่องปอกหรือเครื่องสไลด์เอาเปลือกนอกออก ให้เหลือเนื้อไม้ แล้วป้อนเข้าเครื่องตัดเพื่อตัดให้มีความยาว 8 ฟุต ( 2,440 มม. ) ตามขนาดมาตรฐาน

 

รูปแสดง การปอกเปลือกไม้ซุง


รูปแสดง การตัดไม้ซุง


-นำซุงไปต้มที่ (อุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียล) เป็นเวลา 8-10 ชั่วโมงเพื่อให้เนื้อไม้อ่อนตัว สะดวกต่อการปอกและสไลด์เป็นแผ่นบางๆ ได้ง่าย

-นำซุงเข้าเครื่องปอกหรือสไลด์แผ่นไม้บาง (veneer) เพื่อให้ได้แผ่นไม้บางๆโดยความหนาของแผ่นไม้บาง อยู่ที่ประมาณ 0.8-1.2 มม.


รูปแสดง ปอกหรือสไลด์แผ่นไม้บาง (veneer)


รูปแสดง ปอกหรือสไลด์แผ่นไม้บาง (veneer)


              โดยแผ่นไม้บางจะมีอยู่ 2 ลักษณะคือ แผ่นไม้ไส้ ซึ่งจะเป็นแผ่นไม้บางที่อยู่ด้านในของแผ่นไม้อัด และแผ่นไม้หน้าหรือแผ่นไม้หลังจะเป็นแผ่นไม้บางที่อยู่ด้านนอกสุดของแผ่นไม้อัด


รูปแสดง ชั้นแผ่นไม้


รูปแสดง แผ่นไม้บาง (veneer) ที่ได้จากการปอกหรือสไลด์


-ทำการตัดแผ่นไม้บาง (veneer) ตามขนาดต่างของแนวยาวและแนวขวาง


รูปแสดง การแผ่นไม้บาง


- ทำการอบแผ่นไม้บาง เพื่อควบคุมความชื้นให้เหมาะสม ป้องกันการยืดหดของไม้ และทำให้การประกอบเป็นแผ่นไม้อัดด้วยกาวนั้นสามารถแห้งได้ตามที่ต้องการ
-ทำการคัดแยกเกรด แผ่นไม้บาง ให้ได้ขนาดและคุณภาพตามที่ต้องการ (บางครั้งต้องมีการแก้ไขจุดที่บกพร่อง)

 

รูปแสดง การซ่อมตาไม้ด้วยเศษไม้ กาว แล้วอัดด้วนเครื่องอัดแบบความร้อน

-ทำการประกอบแผ่นไม้บาง นำแผ่นไม้บางที่ผ่านการอบแล้วเข้าเครื่องทากาวแล้ววางประกบกันตามจำนวนชั้น เช่น 3 ชั้น, 5 ชั้น, หรือ 7 ชั้น (การวางทับเป็นชั้นเลขคี่เสมอ) ขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นไม้อัดที่ต้องการ แผ่นไม้บางจะวางขวางกันตามแนวของเสี้ยนไม้ (แนวเสี้ยนไม้ ขวางตั้งฉากกัน)


รูปแสดง การประกอบแผ่นไม้บาง

        
รูปแสดง ลักษณะการวางแผ่นไม้บาง

-ทำการอัดเย็น (เครื่องจะอัดแผ่นไม้ไว้ประมาณ 5 นาที)


รูปแสดง การอัดเย็น


-ทำการอัดร้อน โดยใช้ความร้อน (อุณหภูมิประมาณ 1500 องศาเซลเซียล) และแรงอัด (ประมาณ 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) เพื่อทำให้แผ่นไม้บางที่นำมาประกอบในแต่ละชั้นอัดยึดติดกันด้วยกาว เป็นแผ่น
-ทำการตัดขนาด โดยเครื่องตัดขนาดจะทำการตัดริมขอบของแผ่นไม้อัดให้เรียบและได้ขนาดตามที่ต้องการ
(ขนาดมาตรฐาน คือ ขนาด 4′ x 8′ (1220 x 2440 มม.)


รูปแสดง การตัดขนาด

-ทำการตรวจสอบจุดบกพร่องและแก้ไข

รูปแสดง การแก้ไขจุดบกพร่อง

-ทำการขัดผิว เครื่องขัดผิวหน้าจะขัดผิวหน้าแผ่นไม้อัด ให้มีขนาดความหนาและคุณภาพของผิวหน้าที่เรียบตามที่ต้องการ

รูปแสดง การขัดผิวแผ่นไม้อัด

รูปแสดง การขัดผิวแผ่นไม้อัด


-จากนั้นจะมีการคัดเกรดและส่งเข้าจัดเก็บในคลังสินค้า