เฟืองขับโซ่ (Sprockets Types) มีกี่ชนิด

เฟืองขับโซ่ (Sprockets Types) มีกี่ชนิด


หมวดหมู่:วัสดุช่าง วันที่:2020-08-29

เฟืองขับโซ่ (Sprockets Types) มีกี่ชนิด


             เฟืองขับโซ่ (sprockets) จะเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่มีการส่งกำลังแบบโซ่ ซึ่งเฟืองจะสวมอยู่ที่เพลาขับและตามแล้วมีโซเป็นตัวส่งกำลังให้แก่เฟืองทั้งสอง เฟืองขับโซ่จะแบ่งตามดุมกำหนดโดย American National Standards Institute (ANSI):
            **ดุม (Hub) คือความหนาที่เพิ่มขึ้นรอบ ๆ แผ่นกลางของเฟืองที่ไม่รวมฟัน และสวมกับเพลา**

            1.ชนิดไม่มีดุม หรือที่เรียกว่า เฟือง Type A ซึ่งเป็นเฉพาะแผ่นที่ไม่มีความหนาหรือดุมเพิ่ม เฟือง มีลักษณะเป็นทรงกลม หน้าแผ่นเรียบ มีรูตรงกลางไม่มีดุม ตรงส่วนขอบโดยรอบเป็นฟันเฟือง ทำจากเหล็ก ใช้สำหรับติดหน้าแปลนหรือดุมล้อเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ มีหลายขนาด การเลือกใช้ควรเลือกให้เหมาะกับขนาดของโซ่และลักษณะของชิ้นงาน

รูปแสดง เฟืองขับโซ่ชนิดไม่มีดุม หรือที่เรียกว่า เฟือง Type A

 

              2.ชนิดมีดุมข้างเดียว หรือที่เรียกว่า เฟือง Type B ลักษณะเป็นทรงกลม มีรูตรงกลาง ส่วนขอบเป็นฟันเฟือง ทำจากเหล็ก มีดุมยื่นออกมาด้านหนึ่ง ช่วยให้สามารถติดตั้งเฟืองโซ่เข้ากับเครื่องจักรได้แน่นหนาขึ้น เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในงานที่มีความเร็วต่ำไปจนถึงงานที่มีความเร็วสูง

รูปแสดง เฟืองขับโซ่ชนิดมีดุมข้างเดียว หรือที่เรียกว่า เฟือง Type B


               3.ชนิดมีดุม 2 ข้างเท่ากัน หรือที่เรียกว่า เฟือง Type C ลักษณะเป็นทรงกลม มีรูตรงกลาง ส่วนขอบเป็นฟันเฟือง มีดุมยื่นออกมาสองข้างเท่ากัน ทำจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน โดยทั่วไปจะใช้กับเฟืองโซ่ตัวตาม (Driven Sprocket) ช่วยให้สามารถรับน้ำหนักได้มาก เหมาะสำหรับนำไปใช้ในงานโหลดหนัก ความเร็วสูง แรงบิดสูง เช่น เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมต่างๆ

รูปแสดง เฟืองขับโซ่ชนิดมีดุม 2 ข้างเท่ากัน หรือที่เรียกว่า เฟือง Type C


             4.ชนิดมีดุม 2 ข้างไม่เท่ากัน หรือที่เรียกว่า เฟือง Type C offset หรือ Type D ลักษณะเป็นทรงกลม มีรูตรงกลาง ส่วนขอบเป็นฟันเฟือง มีดุมยื่นออกมาสองข้างโดยจะไม่เท่ากัน ทำจากเหล็ก แข็งแรง ทนทาน ช่วยให้สามารถรับน้ำหนักได้มาก เหมาะสำหรับนำไปใช้ในงานโหลดหนัก ความเร็วสูง แรงบิดสูง เช่น เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมต่างๆ

รูปแสดง เฟืองขับโซ่ชนิดมีดุม 2 ข้างไม่เท่ากัน หรือที่เรียกว่า เฟือง Type C offset หรือ Type D


ซึ่งเฟืองขับโซ่ทั้ง 4 ชนิดยังมีจำนวนแถวของฟันตามชนิดของโว่ที่ใช้ส่งกำลัง ดังตัวอย่างจากรูป


ชนิดไม่มีดุม ฟันสองแถว


ชนิดไม่มีดุม ฟันสามแถว


ชนิดมีดุมข้างเดียว ฟันสองแถว


ชนิดมีดุมข้างเดียว ฟันสามแถว

       

ชนิดมีดุม 2 ข้างไม่เท่ากัน ฟันสองแถว


ชนิดมีดุม 2 ข้างไม่เท่ากัน ฟันสามแถว