หน่วยปริมาณความร้อนมีอะไรบ้าง

หน่วยปริมาณความร้อนมีอะไรบ้าง


หมวดหมู่:อื่นๆ วันที่:2020-08-28

หน่วยปริมาณความร้อนมีอะไรบ้าง


               ปริมาณความร้อน คือ ค่าความร้อนที่กระทำกับวัสดุให้มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ(เพิ่มหรือลดก็ได้) โดยหน่วยปริมาณความร้อนที่ใช้กันทั่วไป
 ได้แก่

 

               บีทียู ( BTU) ย่อมาจากคำว่า British thermal unit เป็นหน่วยวัดปริมาณความร้อนในระบบอังกฤษ ตัวย่อคือ Btu
โดยความร้อน 1 บีทียู คือ ปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 ปอนด์ มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป (เพิ่มหรือลดก็ได้) 1 องศาฟาเรนไฮต์


1 Btu (British thermal unit) = 1055.06 J = 252 cal

 

 

           แคลอรี่ (Calorie) เป็นหน่วยวัดปริมาณความร้อนในระบบเมตริก (ใช้กับแถบอเมริกา) ตัวย่อคือ cal
โดยความร้อน 1 แคลอรี่ คือ ปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 กรัม มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป (เพิ่มหรือลดก็ได้) 1 องศาเซลเซียล


1 cal = 4.184 J = 0.0039683 Btu

 

 

 

              จูล (Joule) เป็นหน่วยปริมาณความร้อนในระบบ SI (International System of Units) ตัวย่อคือ J
จูล คือ ปริมาณความร้อน 4.184 จูล (หรือหนึ่งแคลอรี่) เพื่อให้น้ำ 1 กรัม มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป (เพิ่มหรือลดก็ได้) 1 องศาเซลเซียล หรือ 1.8 องศาฟาเรนไฮต์


1 J = 0.2386 cal = 0.000947 Btu