สายพานลำเลียงด้านข้างมีกี่ชนิด

สายพานลำเลียงด้านข้างมีกี่ชนิด


หมวดหมู่:สายพานลำเลียง Belt conveyor วันที่:2020-08-26

ชนิดสายพานลำเลียงด้านข้าง


            สายพานลำเลียงด้านข้าง เป็นสายพานลำเลียงที่มีการผลิตของข้างขอบขึ้น เพื่อสามารถลำเลียงวัสดุได้ทั้งแนวนอน เอียง และแนวตั้งของวัสดุจำนวนมากเกือบทุกประเภท และอยู่ในกลุ่มของอุปกรณ์ที่เรียกว่าสายพานลำเลียงแบบชันและแนวตั้ง


            สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดของการเลือกใช้สายพานลำเลียงด้านข้าง นั้นก็คือหน้างาน หรือสถานที่ๆเราต้องการที่จะติดตั้ง ดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้ว่าชนิดของสายพานลำเลียงด้านข้างนั้นมีกี่ชนิด ซึ่งสายพานลำเลียงด้านข้างแบ่งตามลักษณะการลำเลียงได้ดังนี้


          1. Horizontal (แนวนอน ) เป็นการลำเลียงแบบแนวนอน โดยจุดรับและจ่ายวัสดุจะอยู่ในแนวระดับเดียวกัน บางครั้งอาจเรียกว่า ชนิด H

รูปแสดงสายพานลำเลียงด้านข้างแนวนอน


           2. Straiht Inclined (แนวเอียง ) เป็นการลำเลียงแบบแนวเอียง โดยจุดรับวัสดุจะอยู่ในแนวระดับที่ต่ำแล้วค่อยเอียงขึ้นไปจนถึงจุดจ่ายวัสดุเดียว บางครั้งอาจเรียกว่า ชนิด I

 

รูปแสดงสายพานลำเลียงด้านข้างแนวเอียง


           3. L – Inverted (แนวนอน - แนวเอียง ) เป็นการลำเลียงแบบนอนร่วมกับแนวเอียง โดยจุดรับวัสดุจะอยู่ในแนวระดับและลำเลียงในแนวระดับนี้ไปช่วงหนึ่ง หลังจากนั้นจะค่อยเอียงขึ้นไปจนถึงจุดจ่ายวัสดุเดียว บางครั้งอาจเรียกว่า ชนิด L

รูปแสดงสายพานลำเลียงด้านข้างแนวนอน-แนวเอียง

 

         4.Inclined + Horizontal (แนวเอียง – แนวนอน ) เป็นการลำเลียงแบบเอียงร่วมกับแนวนอน โดยจุดรับวัสดุจะอยู่ในแนวระดับที่ต่ำแล้วค่อยเอียงขึ้นไปจนถึงช่วงหนึ่ง หลังจากนั้นจะปรับอยู่ในแนวนอนไปจนถึงจุดจ่ายวัสดุเดียว บางครั้งอาจเรียกว่า ชนิด NL

รูปแสดงสายพานลำเลียงด้านข้างแนวเอียง - แนวนอน


         5.S - ShapeS (แนวนอน - แนวเอียง – แนวนอน)cal เป็นการลำเลียงแบบนอนร่วมกับแนวเอียงและแนวนอน โดยจุดรับวัสดุจะอยู่ในแนวระดับและลำเลียงในแนวระดับนี้ไปช่วงหนึ่ง หลังจากนั้นจะค่อยเอียงขึ้นไปจนถึงช่วงหนึ่ง หลังจากนั้นจะปรับอยู่ในแนวนอนไปจนถึงจุดจ่ายวัสดุเดียว บางครั้งอาจเรียกว่า ชนิด S

รูปแสดงสายพานลำเลียงด้านข้างแนวนอน - แนวเอียง - แนวนอน


         6.S - Vertical Shape (แนวนอน – แนวดิ่ง – แนวนอน) เป็นการลำเลียงแบบนอนร่วมกับแนวดิ่งและแนวนอน โดยจุดรับวัสดุจะอยู่ในแนวระดับและลำเลียงในแนวระดับนี้ไปช่วงหนึ่ง หลังจากนั้นจะปรับเปลี่ยนไปเป็นแนวดิ่ง (แนวตั้ง) ขึ้นไปจนถึงช่วงหนึ่ง หลังจากนั้นจะปรับอยู่ในแนวนอนไปจนถึงจุดจ่ายวัสดุเดียว บางครั้งอาจเรียกว่า ชนิด SC 

รูปแสดงสายพานลำเลียงด้านข้างแนวนอน - แนวดิ่ง - แนวนอน