ชุดขับเครื่องอบแห้งแบบโซ่

ชุดขับเครื่องอบแห้งแบบโซ่


หมวดหมู่:เครื่องจักร Machines วันที่:2020-08-25

ชุดขับเครื่องอบแห้งแบบโซ่

 

            ชุดขับโรตารี่แบบโซ่ นี้ที่ตัวโรตารี่จะมีวงแหวนยึดติดอยู่ด้วยกัน 2 ตัว และเฟือง(ตาม) จะถูกยึดติดกับขอบนอกของตัวโรตารี่ ลักษณะชุดขับโรตารี่แบบโซ่นี้จะมีด้วยกัน 2  ลักษณะคือ


             1.แบบโซ่ส่งกำลังขับเต็มวงเฟือง คือ ตัวโซ่จะคล้องล้อมเฟืองตาม มีทั้งแบบใช้มอเตอร์เกียร์ และแยกเกียร์ทด


          - ชุดขับแบบใช้มอเตอร์เกียร์ จะประกอบไปด้วย มอเตอร์เกียร์ เฟือง(ตัวขับ)สวมที่มอเตอร์เกียร์ โซ่ส่งกำลัง เฟืองโซ่(ตัวตาม)ยึดติดกับขอบนอกของตัวโรตารี่

          

 

 

 

 

          - ชุดขับแบบแยกเกียร์ทด จะประกอบไปด้วย มอเตอร์ (ที่มอเตอร์จะมีพูเล่ย์สวมอยู่) เกียร์ทด (ด้านหนึ่งจะมีพูเล่ย์สวมอยู่เพื่อรับกำลังจากมอเตอร์ ขับด้วยสายพาน) เฟือง(ตัวขับ)สวมที่เกียร์ทด โซ่ส่งกำลัง เฟืองโซ่(ตัวตาม) ยึดติดกับขอบนอกของตัวโรตารี่

 

 

 

 

            2.แบบโซ่ส่งกำลังขับด้านล่างวงเฟือง คือ ตัวโซ่จะคล้องล้อมอยู่เฟืองตาม และจะมีเฟืองตามอีกตัวในการหมุนโซ่กลับ ซึ่งส่วนใหญ่มอเตอร์กับเกียร์ทดจะแยกกัน

 

          - ชุดขับ จะประกอบไปด้วย มอเตอร์ (ที่มอเตอร์จะมีพูเล่ย์สวมอยู่) เกียร์ทด (ด้านหนึ่งจะมีพูเล่ย์สวมอยู่เพื่อรับกำลังจากมอเตอร์ ขับด้วยสายพาน) เฟือง(ตัวขับ)สวมที่เกียร์ทด โซ่ส่งกำลัง เฟืองโซ่(ตัวตาม) ยึดติดกับขอบนอกของตัวโรตารี่