ท่อประปา PVC หนาเท่าไร ดูตรงไหน

ท่อประปา PVC หนาเท่าไร ดูตรงไหน


หมวดหมู่:ระบบท่อ Piping System วันที่:2020-08-21

ท่อประปา PVC หนาเท่าไร ดูตรงไหน


            ท่อ PVC ที่เราใช้ต่อน้ำกันทั่วไป (สีฟ้า) นั้นเราดูความหนาจากตรงไหน หลายคนอาจบอกได้ก็คือ ตัวเลขที่ต่อจากคำว่า PVC เช่น PVC 5 , PVC 8.5 , PVC 13.5 ก็มีส่วนถูกอย่างหนึ่งถ้าดูที่ตัวเลขตัวเลขมาก ความหนามาก แต่ความหมายที่แท้จริงของตัวเลขนั้นคือ ชั้นคุณภาพ ซึ่งชั้นคุณภาพได้จากการนำท่อ PVC ไปทดสอบที่ความดันต่างๆ ว่าท่อนั้นสามารถทนความดันได้เท่าไร โดย มอก.17-2532 (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นที่น้ำดื่ม) ระบุชั้นคุณภาพและความดันที่ 27 องศาเซลเซียลได้คือ


             ชั้นคุณภาพ PVC 5 ทนความดันได้ 0.5 เมกะพาสคัล (MPa) หรือ 5 บาร์
             ชั้นคุณภาพ PVC 8.5 ทนความดันได้ 8.5 เมกะพาสคัล (MPa) หรือ 8.5 บาร์
             ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 ทนความดันได้ 1.35 เมกะพาสคัล (MPa) หรือ 13.5 บาร์


ความหนาของท่อแต่ละชั้นคุณภาพจะแปรผันกับขนาดของท่อดังแสดงตามตาราง


ตัวอย่างเช่น PVC 5 ขนาด 55 มม.ความหนาคือ 1.8 มม. และ ขนาด 65 มม.ความหนาคือ 2.2 มม.

 

      ส่วนท่อที่มีขนาดเดียวกัน ความหนาของท่อ จะแตกต่างกันออกไปตามชั้นคุณภาพ

ตัวอย่างเช่น ท่อขนาด 55 มม. ( 2 นิ้ว)
PVC 5 ความหนาคือ 1.8 มม.
PVC 8.5 ความหนาคือ 2.9 มม.
PVC 13.5 ความหนาคือ 4.3 มม.