สายพานแบบบั้งมีกี่ประเภท

สายพานแบบบั้งมีกี่ประเภท


หมวดหมู่:สายพานลำเลียง Belt conveyor วันที่:2020-08-10

สายพานแบบบั้งมีกี่ประเภท


         สายพานบั้งถ้าแบ่งตามลักษณะของบั้งที่อยู่บนเนื้อสายพานนั้น มีมากมายหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะเรียกกัน บางครั้งหน้าตาเหมือนกันก็เรียกชื่อไม่เหมือนกัน สายพานบั้งที่นิยมใช้กันมากในบ้านเรามีอยู่ 2 แบบ คือ สายพานบั้งรูปตัววีเปิด (Open V Type) และรูปตัววีปิด (Closed V Type)

     

รูปแสดง สายพานบั้งรูปตัววีเปิด (Open V Type)


         สายพานบั้งรูปตัววีเปิด (Open V Type) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีการแพร่กระจายของน้ำ เมื่อลำเลียงวัสดุที่เปียก เช่น เศษไม้ ปุ๋ย ทรายวัสดุ เหมืองแร่ แร่ธาตุถ่านหิน

     

รูปแสดง สายพานบั้งรูปตัววีปิด (Closed V Type)


         สายพานบั้งรูปตัววีปิด (Closed V Type) ได้รับการออกแบบมาสำหรับการลำเลียงวัสดุแห้ง เช่น เศษไม้ เปลือกไม้เมล็ดพืช ทราย เศษหินขนาดเล็ก สินค้าบรรจุหีบห่อและการขนย้ายสัมภาระบนแนวเอียงขนาดเล็ก


        ส่วนลวดลายของบั้งแบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบ ตามแต่ผู้ผลิตแต่ละรายที่คิดค้นขึ้นมา เช่น แบบคล้ายตัว V เรียก V-Type หรือ คล้ายตัว U เรียก U-Type คล้ายตัว A เรียก A -Type คล้ายตัว Y เรียก Y-Type เป็นต้น เพื่อการใช้งานเหมาะสมสา หรับ สิ่งแวดล้อม (เปี ยก-ชื้น-แห้ง-ร้อน-มีน้า ) และการลา เลียง วัสดุประเภทต่างๆกันไป (ก้อนใหญ่-เม็ดเล็ก-เป็นผง-คม-เป็นมัด-เป็นก้อน-เป็นกล่อง)

     

รูปแสดง สายพานบั้งรูปตัวเอ (A Type)

     

รูปแสดง สายพานบั้งรูปตัวเอช (H Type)

 

รูปแสดง สายพานบั้งรูปตัวยู (U Type)

 

   

รูปแสดง สายพานบั้งรูปตัววาย (Y Type)

 

     

รูปแสดง สายพานบั้งรูปตัววี (V Type)


         นอกจากนี้เรายังต้องคำนึงถึงระยะห่างของบั้ง และความสูงของบั้ง ของลวดลายของบั้ง ซึ่งจะมีผลต่ออัตราการลำเลียงวัสดุ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถหาได้จากผู้ผลิตที่เราจะทำการซื้อ ดังแสดงข้างล่าง

 

คลิป ตัวอย่างการทำงานสายพานบั้งในการลำเลียงไม้สับ
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=0ULYVlYA6tw