ชนิดเฟืองแกนเพลาขนานกัน (Parallel Axes Gears) มีกี่ชนิด

ชนิดเฟืองแกนเพลาขนานกัน (Parallel Axes Gears) มีกี่ชนิด


หมวดหมู่:วัสดุช่าง วันที่:2020-08-09

ชนิดเฟืองแกนเพลาขนานกัน (Parallel Axes Gears)

1. เฟืองตรง (Spur Gears)


              เป็นเฟืองที่ใช้ส่งกำลังกับเพลาที่ขนานกันนิยมใช้งานกันมากที่สุดในบรรดาเฟืองชนิดต่าง ๆ โดยเฟืองจะสวมอยู่ที่เพลาวางขนานกัน ซึ่งฟันเฟืองจะขบกันที่เมื่อเพลาตัวใดตัวหนึ่งหมุนเพลาอีกตัวก็จะหมุนตาม เฟืองตรงเหมาะสำหรับการส่งกำลังที่มีความเร็วรอบต่ำ หรือความเร็วรอบปานกลางไม่เกิน 20 เมตร ต่อนาที

     


             ข้อดีของเฟืองตรง ผลิตง่ายที่สุด ใช้งานง่ายและไม่ก่อให้เกิดแรงผลักตามแนวแกน และไม่มีข้อจำกัดในการรวมจำนวนฟันเฟืองของเฟืองคู่ ประสิทธิภาพในการทำงานสูง หน้ากว้างของเฟืองตรงสามารถเพิ่มได้เพื่อให้เกิดผิวสัมผัสที่มากขึ้น เพื่อลดการสึกหรอให้น้อยลง ตัวอย่างการใช้งาน เครื่องจักรกลการเกษตรที่ความเร็วรอบต่ำๆ ปั๊มน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์

 

 

 

2. เฟืองเฉียง (Helical Gears)

            เป็นเฟืองส่งกำลังที่มีฟันเฉียงทำมุมกับแกนหมุน คล้ายเฟืองฟันตรง ลักษณะแนวของฟันเฟืองจะไม่ขนานกับเพลาโดยจะทำมุมเฉียงไปเป็นมุมที่ต้องการเฟืองเฉียงสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าเฟืองตรงและทำงานได้เงียบกว่า

     


            ข้อดีของเฟืองเฉียง ความแข็งแรงมากกว่าเฟืองเดือยที่มีขนาดเท่ากัน ส่งแรงหมุน / กำลังอย่างเงียบ ๆ – เหมาะสำหรับใช้ในการหมุนความเร็วสูง เหมาะสำหรับใช้ในการหมุนความเร็วสูง ไม่ จำกัด จำนวนฟันเฟืองของเฟืองคู่ แต่จะสร้างแรงผลักตามแนวแกนจำเป็นต้องออกแบบแก้ไขกับแรงเสริมเหล่านี้ ตัวอย่างการใช้งาน ระบบเกียร์กระปุกในรถยนต์

 

 

3. เฟืองเฉียงก้างปลา (Herringbone Gears)

            เป็นเฟืองที่มีลักษณะคล้ายกับเฟืองเฉียงวางเอียงสลับกันเป็นฟันปลา บางครั้งก็เรียกว่า Double Helical Gears เฟืองก้างปลาเป็นเฟืองที่ออกแบบมาเพื่อลบล้างแรงดันที่ปลายฟันเฟือง เนื่องจากเฟืองก้างปลาเป็นเฟืองเฉียงที่สร้างมาให้คู่ติดกัน ทำให้สามารถทำงานรับภาระ (Load) ได้มากกว่าเฟืองตรง ในขณะเดียวกันแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในขณะทำงานก็ยังคงน้อยเมื่อเทียบกับเฟืองตรง

     


           ข้อดีของเฟืองก้างปลา เฟืองจะเลื่อนออกจากกันไม่ได้การจัดเรียงเฟืองเกลียวคู่แรงขับจะสมดุลกัน ในเฟืองเกลียวคู่ดังกล่าวจะไม่มีการรับแรงกดบนแบริ่ง

 


4. เฟืองวงแหวน (Internal Gears)

           เป็นเฟืองตรงชนิดหนึ่ง มีรูปร่างลักษณะกลมเช่นเดียวกับเฟืองตรง แต่ฟันเฟืองจะอยู่ด้านบนของวงกลม และต้องใช้คู่กับเฟืองตรงที่มีขนาดเล็กกว่าขบอยู่ภายในเฟืองวงแหวน

     


           ข้อดีของเฟืองวงแหวน เมื่อนำมาประกอบเป็นชุดเกียร์จะมีอัตราทดที่สูง ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย อันเป็นผลให้เครื่องจักรชิ้นนั้นเล็กลงตามไปด้วย ตัวอย่างการใช้งาน เป็นเฟืองสำหรับปั๊มน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์อัตโนมัติ (ออโต้) ของรถยนต์แต่การผลิตนั้นจะซับซ้อนกว่าเฟืองตรง