สายพานลำเลียงด้านข้าง (sidewall belt conveyor) คือ อะไร

สายพานลำเลียงด้านข้าง (sidewall belt conveyor) คือ อะไร


หมวดหมู่:สายพานลำเลียง Belt conveyor วันที่:2020-08-08

สายพานลำเลียงด้านข้าง (sidewall belt conveyor) คือ อะไร

 


                สายพานลำเลียงด้านข้าง เป็นสายพานลำเลียงที่มีการผลิตของข้างขอบขึ้น เพื่อสามารถลำเลียงวัสดุได้ทั้งแนวนอน เอียง และแนวตั้งของวัสดุจำนวนมากเกือบทุกประเภท และอยู่ในกลุ่มของอุปกรณ์ที่เรียกว่าสายพานลำเลียงแบบชันและแนวตั้ง

               ข้อดีของระบบสายพานลำเลียงด้านข้างมี
- วัสดุไม่มีการตกหล่นขณะลำเลียง
- สามารถลำเลียงวัสดุได้ทั้งแนวราบ เอียง และแนวตั้ง
- สามารถลำเลียงวัสดุได้หลากหลายชนิด
- การบำรุงรักษาขั้นต่ำ
- การใช้พื้นที่สูงสุด
- ใช้กำลังในการขับต่ำ 


             การใช้งานกันหลายหลายในอุตสาหกรรม
•โรงงานเหล็ก
•เหมืองแร่
•โรงหล่อ
•โรงผสม
•โรงไฟฟ้า
•การขุดอุโมงค์
•อุตสาหกรรมรีไซเคิลและขยะ
•ทรายกรวดและเหมืองหิน

 

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=O1WktKtm1sw