สาเหตุมาจากไหน เมนนิโฟร์เกจ บอกได้ EP. 1

สาเหตุมาจากไหน เมนนิโฟร์เกจ บอกได้ EP. 1


หมวดหมู่:ระบบปรับอากาศรถยนต์ Car Air Conditioning วันที่:2020-08-05

สาเหตุมาจากไหน เมนนิโฟร์เกจ บอกได้ EP. 1


                เราสามารถหาสาเหตุอาการผิดปกติในระบบปรับอากาศรถยนต์ ได้จากการอ่าน ความดันที่ เมนนิโฟร์เกจ ทั้งความดันด้านต่ำ หรือสูงที่ผิดปกติ (มาก-น้อย) จากความดันปกติได้ ซึ่งจะมีอยู่หลายลักษณะ ด้วยกัน


              ความดันปกติที่อ่านได้จาก เมนนิโฟร์เกจ ในระบบปรับอากาศรถยนต์
ความดันด้านต่ำ (Low) = 30 – 35 psi
ความดันด้านสูง (Hi) = 150 – 200 psi

รูปแสดง ความดันปกติ

           เมื่อเราต่อเมนนิโฟร์เกจเข้ากับระบบปรับอากาศรถยนต์แล้ว
-เดินเครื่องยนต์ที่รอบ 1,500 รอบ/นาที
-เปิดสวิตช์พัดลมและสวิตช์อุณหภูมิไปตำแหน่งสูงสุด


           สังเกตที่เมนนิโฟร์เกจ
ความดันด้านต่ำ (Low) = ความดันต่ำกว่าปกติ และ บางครั้งจะลงมาที่สุญญากาศ

ความดันด้านสูง (Hi) = ความดันปกติ

รูปแสดง ความดันด้านต่ำ (Low) ต่ำกว่าปกติ

รูปแสดง ความดันด้านต่ำ (Low) เป็นสุญญากาศ

 

           จุดสังเกตเพิ่ม ในห้องโดยสารเย็นเป็นระยะและจากนั้นไม่เย็น


           สาเหตุที่เป็นไปได้ ความชื้นเข้าในระบบ เอ็กเพ็นชั่นวาล์วค้าง สารดูดความชื้นในรีซีฟเวอร์-ไดเออร์เสื่อมคุณภาพ


            วิธีแก้ไข เปลี่ยนเอ็กเพ็นชั่นวาล์วและรีซีฟเวอร์-ไดเออร์