การหามุมเอียงของสายพานลำเลียงแบบบั้ง อย่างไร

การหามุมเอียงของสายพานลำเลียงแบบบั้ง อย่างไร


หมวดหมู่:สายพานลำเลียง Belt conveyor วันที่:2020-08-03

การหามุมเอียงของสายพานลำเลียงแบบบั้ง อย่างไร

 

ตารางการเทียบหามุมเอียงของสายพานลำเลียงแบบบั้ง

 

          การหามุมเอียงของสายพานลำเลียงแบบบั้ง นั้นเราต้องใช้องค์ประกอบบ 2 อย่างด้วยกัน คือ


1.ประเภทของวัสดุที่จะลำเลียง จากตารางข้างบนจะแบ่งประเภทของวัสดุออกเป็น 5 ประเภท
        -เป็นผง
        -ไหลลื่น
        -กลิ้ง หลวม
        -บรรจุภัณฑ์
ซึ่งแต่ละประเภทจะมีตัวอย่างของชนิดวัสดุ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี จัดอยู่ในประเภท ไหลลื่น


2.ความสูงของบั้งบนสายพานลำเลียง จากตารางข้างบนจะอยู่ 4 ระดับคือ 14, 16, 25, และ 32 มิลลิเมตร
ซึ่งการหามุมเอียงของสายพานลำเลียงแบบบั้ง เราจะใช้องค์ประกอบบ 2 อย่างนี้ไปเทียบ จากตารางข้างบน


ตัวอย่างที่ 1


         -วัสดุเราเป็นเมล็ดข้าวโพดจัดอยู่ในประเภท ไหลลื่น เราเลือกความสูงของบั้งบนสายพานลำเลียง 14 มิลลิเมตร มุมเอียงของสายพานลำเลียงเท่ากับ 20-25 องศา ถ้าเราเลือกความสูงของบั้งบนสายพานลำเลียง 32 มิลลิเมตร มุมเอียงของสายพานลำเลียงเท่ากับ 25-30 องศา

ตัวอย่างที่ 2


       -วัสดุเราเป็นแป้งข้าวโพดจัดอยู่ในประเภท ผง เราเลือกความสูงของบั้งบนสายพานลำเลียง 14 มิลลิเมตร มุมเอียงของสายพานลำเลียงเท่ากับ 25 องศา ถ้าเราเลือกความสูงของบั้งบนสายพานลำเลียง 32 มิลลิเมตร มุมเอียงของสายพานลำเลียงเท่ากับ 30 องศา


***จะเห็นว่าวัสดุเป็นชนิดเดียวกัน (ข้าวโพด) แต่ประเภทต่างกัน (ไหลลื่น กับ ผง) ถึงความสูงของบั้งบนสายพานลำเลียงเท่ากัน แต่มุมเอียงของสายพานลำเลียงจะไม่เท่ากัน****