ทำไมต้องสายพานบั้ง (Pattern Belt)

ทำไมต้องสายพานบั้ง (Pattern Belt)


หมวดหมู่:สายพานลำเลียง Belt conveyor วันที่:2020-08-02

ทำไมต้องสายพานบั้ง (Pattern Belt)

             ปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเจอในการใช้สายพานลำเลียงในการขนถ่ายวัสดุก็คือ เมื่อสายพานลำเลียงนั้นมีความชันมากตัววัสดุจะไม่ไปตามสายพานลำเลียง (บางครั้งก็ไหลย้อนกับ) ซึ่งเราจะเจอปัญหานี้แน่นอนถ้าหน้าสายพานลำเลียงของคุณนั้นเป็นแบบหน้าเรียบ (ปกติสายพานลำเลียงแบบหน้าเรียนจะสามารถลำเลียงวัสดุได้ที่ความชันไม่เกิน 20 องศา) ปัญหาเหล่านี้แก้ได้โดยการเปลี่ยนสายพานแบบบั้ง ซึ่งสามารถลำเลียงวัสดุที่ความชันได้ถึง 40 องศา


          โครงสร้างของสายพานบั้ง จะเหมือนสายพานยางดำแบบหน้าเรียบ ธรรมดาแต่ได้หล่อยางพิเศษเป็นสันเพิ่มความ สูงจากผิวหน้าสายพานแบบเรียบเดิม ตั้งแต่ 5 mm. จนถึง 35 mm เรียกว่า บั้ง ติดข้างบนหน้าสายพาน เพื่อช่วยเป็นตัวกันหรือ โอบและยึดวัสดุ ไม่ให้ไหลกลับลง มาด้านล่างขณะสายพานลำเลียงวัสดุ


          ลวดลายของบั้งแบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบ ตามแต่ผู้ผลิตแต่ละรายที่คิดค้นขึ้นมา บางรูปแบบบั้งจะเป็นแบบปิดคือตัวบั้งจะต่อเนื่องกันไม่มีช่องว่างให้ของเหลวไหลออกไป รูปบั้งแบบนี้เหมาะสาหรับลำเลียงวัสดุที่เป็นก้อน แห้งไม่มีน้า เช่น ขี้เลื่อย ทรายแห้ง บางรูปแบบก็จะมีช่องว่างระหว่างบั้งเพื่อให้ของเหลวหรือน้ำไหลผ่านได้ เหมาะสาหรับลำเลียงวัสดุที่เปียกและต้องการระบายน้ำออกขณะลำเลียง

        ปัจจัยในการเลือกใช้สายพานบั้งคือ
-รูปร่าง ลักษณะ ชนิดของวัสดุที่ลำเลียง เช่น เป็นก้อน เป็นผง เป็นกระสอบ ไหลง่าย แห้ง เปียก เป็นต้น
-ความชันในการลำเลียง ส่วนมากจะใช้ที่ 20 องศาขึ้นไป
-ความสูงของบั้งสายพาน โดยจะใช้วัสดุที่ลำเลียงมาประกอบในการเลือกด้วย 

คลิป ตัวอย่างการทำงานสายพานบั้งในการลำเลียงไม้สับ
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=0ULYVlYA6tw