น้ำยาแอร์มีไหม ต้องดูตรงไหน

น้ำยาแอร์มีไหม ต้องดูตรงไหน


หมวดหมู่:ระบบปรับอากาศรถยนต์ Car Air Conditioning วันที่:2020-07-29

น้ำยาแอร์มีไหม ต้องดูตรงไหน


        เมื่อแอร์ในรถยนต์เราเริ่มไม่เย็นหรือเย็นน้อยลง ทั้งๆที่เปิดพัดลมที่ความเร็วปกติ น้ำยาแอร์ในระบบก็เป็นสาเหตุหรือที่จะทำให้แอร์ในรถของเราไม่เย็น เราสามารถดูได้จากกระจกมองน้ำยาแอร์ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของอุปกรณ์ระบบแอร์รถยนต์ก็คือ รีซีฟเวอร์ไดเออร์ ( Receiver Dryer ) ดังรูป

      


       แต่ถ้าเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ๆตัวรีซีฟเวอร์ไดเออร์ ( Receiver Dryer ) จะซ่อนอยู่ในคอล์ยร้อน (Condenser) โดยที่กระจกมองน้ำยาจะถูกแยกออกมาต่างหาก ดังรูป


        เมื่อเราติดเครื่องยนต์ เปิดแอร์ตามปกติแล้วให้เราไปดูที่กระจกมองน้ำยาแอร์ (อยู่ที่ห้องเครื่องทั้งสองแบบ) ว่าน้ำยาแอร์มีการไหลวนในลักษณะแบบไหล


       น้ำยาแอร์ มีปกติ จะมีฟองอากาศน้อยหรือแทบจะไม่มี
       น้ำยาแอร์ มีน้อย จะมีฟองอากาศมาก
       น้ำยาแอร์ ไม่มี จะมองไม่เห็นน้ำยาแอร์

 

 


   

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=344RPhXT8Fw&feature=youtu.be

   ตัวย่างในคลิป ปริมาณน้ำยาแอร์มีน้อยต้องทำการเติม (อย่างไรก็ตามควรตรวจเช็คก่อนว่าระบบมีการรั่วหรือไม่ ถ้ารั่วควรแก้ไขก่อน มิเช่นนั้นเราจะเสียเงินทิ้งเพราะการรั่วในระบบ)