ชุดเฟืองมีกี่แบบ

ชุดเฟืองมีกี่แบบ


หมวดหมู่:วัสดุช่าง วันที่:2020-07-27

 ชุดเฟืองมีกี่แบบ

 
            เฟือง(Gear) ทำหน้าที่ส่งผ่านกำลังในการเคลื่อนที่,เปลี่ยนขนาด (ลด-เพิ่ม) แรงบิด ความเร็วรอบ และทิศทางในการหมุนซึ่งเฟืองจะสวมอยู่กับเพลา (Shaft) โดยการทำงานนั้นจะต้องประกอบกับตั้งแต่ 1 คู่ขึ้นไป ถ้าเราแบ่งชนิดของชุดเฟืองตามลักษณะการวางของเพลานั้นจะแบ่งได้ 3 แบบคือ


            1.เพลาขนานกัน (Parallel Axes Gears) โดยตัวเพลาจะวางขนานกันและฟันเฟืองที่สวมอยู่นั้นจะขบกัน เป็นชุดเฟืองที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย มีทั้งฟันเฟืองตรงและฟันเฟืองเฉียง

รูปแสดง เพลาขนานกัน (Parallel Axes Gears)


           2.รูปแสดง เพลาตัดกัน (Intersecting Axis Gears) โดยตัวเพลาจะวางทำมุมตั้งฉากและฟันเฟืองที่สวมอยู่นั้นจะขบกัน มีทั้งฟันเฟืองตรงเรียกว่า Straight Bevel Gear และฟันเฟืองเฉียงเรียกว่า Spiral Bevel Gear

 

รุปแสดง เพลาตัดกัน (Intersecting Axis Gears)


           3.รูปแสดง เพลาไม่ขนานกันและไม่ตัดกัน (Nonparallel and Nonintersecting Gears) โดยตัวเพลาจะวางไม่ขนานกันและไม่ตั้งฉากกัน แต่เพลาตัวใดตัวหนึ่งจะวางสูงหรือต่ำกว่า เช่น เฟืองแบบไฮปอร์ย (Hypoid Gear)

 

รูปแสดง เพลาไม่ขนานกันและไม่ตัดกัน (Nonparallel and Nonintersecting Gears)

 

คลิตัวอย่าง การทำงานของชุดเฟืองที่มีเพลาขนานกัน

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=SdjASXciZds#action=share