เลื่อยตัดเหล็กใช้มือ มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

เลื่อยตัดเหล็กใช้มือ มีส่วนประกอบอะไรบ้าง


หมวดหมู่:เครื่องมือ วันที่:2020-07-26

เลื่อยตัดเหล็กใช้มือ มีส่วนประกอบอะไรบ้าง


           เลื่อยตัดเหล็กนั้นสามารถใช้ตัดวัสดุอื่นๆได้เช่นกัน แต่ที่เลือกกันติดปากว่าเลื่อยตัดเหล็กนั้นเพราะก่อนๆนั้นเราจะใช้ตัดเหล็กกันเป็นหลัก เลื่อยตัดเหล็กจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่ 2 ส่วนคือ


-โครงเลื่อย ในตัวโครงเลื่อยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
          ส่วนที่อยู่กับที่จะมีด้ามจับสำหรับใช้งาน ด้านปลายของโครงเลื่อยจะมีเดือยล๊อคบ่าปรับความยาวใบเลื่อย ขาซึ่งปลายด้านล่างจะใส่น๊อตล๊อค (ในตัวน๊อตล๊อคจะมีเดือยใส่กับรูขอใบเลื่อย) และน๊อตปรับความตึงของใบเลื่อย
         ส่วนที่เคลื่อนที่โดยตัวโครงนี้จะมีบ่าล๊อคปรับความยาวใบเลื่อย (ใบเลื่อยมีความยาวอยู่หลายขนาด) ขาซึ่งปลายด้านล่างจะใส่น๊อตล๊อค (ในตัวน๊อตล๊อคจะมีเดือยใส่กับรูขอใบเลื่อย)

 


-ใบเลื่อย จะผลิตมาจาก เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel) มีหลายขนาด เช่น ความยาว 8 นิ้ว, 10 นิ้ว และ 12 นิ้ว โดยความยาวของใบเลื่อยจะวัดจากจุดศูนย์กลางของรูข้างหนึ่งไปยังจะศูนย์กลางของรูอีกข้างหนึ่ง ใบจะกว้าง 0.5 นิ้ว หนา 0.025 นิ้ว