ชุดขับเครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง

ชุดขับเครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง


หมวดหมู่:เครื่องจักร Machines วันที่:2020-07-21

ชุดขับโรตารี่แบบลูกกลิ้ง


           ชุดขับโรตารี่แบบลูกกลิ้ง นี่ที่ตัวโรตารี่จะมีวงแหวนยึดติดอยู่ด้วยกัน 2 ตัว และผิวขอบนอกของวงแหวนจะสัมผัสหรือวางอยู่บนชุดลูกกลิ้ง

      


           ชุดลูกกลิ้งจะประกอบไปด้วย ลูกกลิ้ง สวมอยู่ตรงกลางเพลา เพลาทั้ง 2 ข้างจะสวมอยู่ในลูกปืน และเสื้อลูกปืนจะยึดติดกับโครงสร้างของโรตารี่ โดยปลายด้านหนึ่งของเพลาจะต่อกับยอยเพื่อรับกำลังจากมอเตอร์เกียร์
           ยอย จะเป็นยอยกากกระบาทของรถยนต์ ต่อระหว่างเพลาลูกกลิ้งกับมอเตอร์เกียร์

       


          มอเตอร์เกียร์ จะเป็นตัวส่งกำลังไปที่ยอยและชุดลูกกลิ้ง


         การใช้ชุดขับโรตารี่แบบลูกกลิ้งแบบนี้ จะมีชุดขับจำนวน 4 ชุด แต่ละชุดประกอบไปด้วยมอเตอร์เกียร์ ยอย และชุดลูกกลิ้ง
โดยทั้ง 4 ชุดนี้จะถูกวงแหวนของโรตารี่วางกดอยู่ เมื่อมอเตอร์เกียร์หมุนตัวลูกกลิ้งก็จะหมุนและพาให้วงแหวนหมุนตาม

คลิป ชุดขับโรตารี่แบบลูกกลิ้ง
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=d6hc2wsOj6M