ชนิดของวาล์ว แบบ ตัด-ตอน (Isolating Valve)

ชนิดของวาล์ว แบบ ตัด-ตอน (Isolating Valve)


หมวดหมู่:ระบบท่อ Piping System วันที่:2020-07-13

 ชนิดของวาล์ว แบบ ตัด-ตอน (Isolating Valve)

 
            ชนิดของวาล์ว แบบ ตัด-ตอน นั้นเราสามารถจำแนกออกได้หลายชนิด ขึ้นอยู่กับข้อแม้นว่าจะจำแนกแบบไหน เช่น จำแนกตามลักษณะการปิด-เปิด จำแนกตามลักษณะรูปร่างหน้าตา จำแนกตามลักษณะการใช้งาน ในที่นี้จะกล่าวถึงการจำแนกตามลักษณะการรูปร่างของตัววาล์ว เท่านั้น 
นอกจากนี้ชนิดวาล์ว แบบ ตัด-ตอน ตามรูปร่างของตัววาล์วนั้นยังจะแบ่งออกได้อีกหลายแบบ (จะไม่ขอกล่าวในที่นี้) โดยชนิดวาล์ว แบบ ตัด-ตอน ตามรูปร่างของตัววาล์วแบ่งออกได้ดังนี้
 
1.วาล์วประตูน้ำ ( Gate  Valve )
2.โกลบวาล์ว ( Globe  Valve )
3.บอลวาล์ว ( Ball  Valve )
4.ปลั๊กวาล์ว ( Plug  Valve )
5.วาล์วไดอะแฟรม ( Diaphragm Valve)
6.วาล์วปีกผีเสื้อ ( Butterfly Valve )
 
รูปแสดง วาล์วประตูน้ำ ที่มา https://www.thaimechanic.com/article-262-read.html
 
 
รูปแสดง วาล์วประตูน้ำ ที่มา https://www.smri.asia/th/aishin-sangyo/products/2306/
 
รูปแสดง โกลบวาล์ว ที่มา http://www.cbwmthai.org/Activity_Detail.aspx?id=25
 
รูปแสดง โกลบวาล์ว ที่มาhttp://www.titanindustech.com/product.php?product_id=301
 

รูปแสดง บอลวาล์ว ที่มา http://www.pakoengineering.com/blog/2017

 

รูปแสดง บอลวาล์ว ที่มา https://www.thaimechanic.com/article-249-read.html

รูปแสดง ปลั๊กวาล์ว ที่มา http://www.wermac.org/valves/valves_plug.html


รูปแสดง ปลั๊กวาล์ว ที่มา http://www.kojocn.com/plug-valve/sealing-plug-valve.htm

 

 รูปแสดง ไดอะแฟรมวาล์ว ทีมา https://www.gfps.com

รูปแสดง ไดอะแฟรมวาล์ว ที่มา https://www.indiamart.com/proddetail/diaphragm-valve-13933858097.html

รูปแสดง วาล์วปีกผีเสื้อที่มา http://www.pakoengineering.comรูปแสดง วาล์วปีกผีเสื้อ ที่มา https://www.oiltech.co.th